Larchmonter az „Orosz-Kínai Kettősspirálról”

(A biológiában a DNS-nek, vagyis dezoxiribonukleinsavnak, a nukleinsavak csoportjába tartozó összetett molekulának van kettősspirál szerkezete. Ez a szerkezet tárolja magában a genetikai információt. A DNS kettősspirálja teszi lehetővé az információ stabil tárolását, pontos megkettőződését. A DNS molekula két spirálisan egybekapcsolódó cukorfoszfát láncból és az ezeket összekapcsoló bázispárokból áll. A spirális cukorfoszfát láncon meghatározott szekvencia szerint négyféle bázis található, amely aztán aminosav szekvenciává alakul át. A DNS tehát a sejtmag, ezen belül a kromoszómák egyik legfontosabb, a fehérjeszintézist irányító alapanyaga, amelynek döntőszerepe van az öröklődésben. Ebben az írásban metaforaként, két egymásra utalt, egymást kölcsönösen kiegészítő állam, társadalom, gazdaság és haderő szerves egybekapcsolódását, összenövését jelezzük vele.)

Olvasás folytatása

Reklámok

2014: Megszületett az Eurázsiai Világbirodalom

A Medve (Oroszország) és a Sárkány (Kína) egymásra találásával 2014-ben megszületett a világtörténelem legerősebb birodalma, amely ha szervesen integrálódik, olyan erőközponttá és hatalmi centrummá válhat, amelyet már nem lesz képes legyőzni a jelenleg a világhegemóniával rendelkező pénzhatalmi világelit. Tanúi lehetünk annak, hogy a rá nehezedő óriási nyomás ellenére is Oroszország felemelkedőben van és az Egyesült Államok, amely az elmúlt két évtizedben az egyközpontú világrend hegemón hatalma volt, hanyatló szakaszba lépett. Egyre több megfigyelő teszi fel a kérdést, hogy a pénzhatalmi világelit, amely ellenőrzés alatt tartja Washingtont, elszánja-e magát egy nagy háborúra, hogy megfordítsa Amerika hanyatlását és döntőcsapást mérjen kihívójára, a Medvére, még mielőtt az a Sárkánnyal összefogva olyan eurázsiai világhatalmat hoz létre, amely ha megerősödik, akkor többé már nincs esélye az egypólusú világrend megtartására.

Olvasás folytatása