Szakács Árpád brutálisan leleplező beszéde: a nemzeti oldal segíti a nemzetellenesek munkálkodását!

A nemzeti és a nemzetellenes oldal paktuma? – Szakács Árpád leleplező beszéde 

„A megtévesztés korában az igazmondás forradalmi tett.” – George Orwell

FRISSÍTVE: Könyvbemutató videóinterjú a bejegyzés végén, résztvevői: Földi László, Szakács Árpád, Horváth József

Hatalmas leleplező beszéd született az erdélyi születésű, kiváló oknyomozó újságírótól, Szakács Árpádtól a Lovas István-sajtódíj első díjátadóján, melyben leleplezi azt a vélhetően háttéralkukon alapuló hatalmi szereposztást (talán a Rózsadombi Paktum maradványa lehet ez?), miszerint az első és második hatalmi ág (törvényhozás és végrehajtás) lehet csupán a nemzeti-polgári-keresztény erőké, de a harmadik (kultúra-média-oktatás) és egyébként a negyedik (NGO-k) pedig a kommunistából átvedlett transznacionalista, globalista, transzhumanista, magyarul nemzetellenes, emberellenes és értékellenes erőké.

A cikk a videó alatt folytatódik:

Szakács Árpád idézett Szabó Dezső 1938-as, a magyar miniszterelnökhöz intézett leveléből, amelyben az író a magyar nemzeti öntudat erősítésének szükségességére hívta fel a figyelmet.

A díjazott ismertette: Magyarországon ma a balliberális világkép emberkísérletének programja zajlik, ezt segíti a kultúra minden területe, a film, a képzőművészet, a könyvkiadás, a színház és a zene.

Ezután különös módon saját táborát, a nemzeti tábort kezdte kritizálni, ugyanis „a kulturális téren hiányoznak a győzelmek, sőt a csaták is”, illetve „miközben a másik oldal forradalmi narratívában él, addig a saját, tízmilliárdokkal megtámogatott köreink a legjobb esetben is minden hatás nélküli, kínosan amatőr látszatcselekvéssel próbálják elfedni a semmittevést”. Emellett viszont hasonló összegekkel támogatják az állandóan diktatúráról óbégató nemzetellenes alkotóművészeket és -vezetőket, intézményeiket. Beszédében részletezi, hogy a most a Tisztelt Házban (=Országgyűlés) randalírozó nemzetellenes Honatyák (?!) kiknek a szellemi és fizikai utódai valójában!

Lovas István volt az utolsó magyar médiamunkás, aki nyíltan írt erről a visszás helyzetről. Reméljük Szakács Árpád még sokáig utódja marad ezügyben is, de mélységesen sajnálatos, hogy ő az egyetlen.

A kritika érdekessége, hogy azt csak a Magyar Nemzet közölte, az átadóról szintén tudósító Origo már egyetlen betűt sem idézett belőle. Ebből is kiderül, hogy nincs ellentmondás-tűrés a polgári-nemzeti-keresztény(-cionisa) oldalon, még akkor sem, ha az a fejlődést szolgálná. Pedig a jelen társadalma és a jövő generációi, a mi fiaink-lányaink és unokáink tudata és élete a tét. 

Érthetetlen, megválaszolhatatlan, hogy hány kétharmad kell még ahhoz, hogy ezen változtassanak a nemzetbarát erők, és mi az a titkos paktum, ami miatt ez így van évtizedek óta. Vajon megérthető-e a kérdés a zsidókérdés és a szabadkőművesség nélkül? Vajon megérthető-e a magyarországi keresztény politikai hatalmi erők cionizmusának ismerete nélkül?

A Rózsadombi Paktum 20 pontja tételesen itt olvasható.

A fenti beágyazott videón kívül, melyben Szakács Árpád teljes 17 perces, előadása hallható, a teljes est 1ó20p-es videóanyaga, ahol Lovas Istvántól is hallható videórészlet, ezen a linken tekinthető meg. Lovas István utolsó, életrajzi interjúja és főleg bölcs ötletei Magyarország védelmére, ezen a másik linken érhetők el.

Szakács Árpád kiadójának, a Kárpátia Kiadónak köszönhetjük az Európa iszlamizációja során bevetett titkosszolgálati módszereket leleplező Földi László könyveinek megjelentetését is. A kiadó legújabb könyvei: https://www.facebook.com/karpatia.studio.kft

KAPCSÓLÓDÓ:

Ezek ugyanazok! – Egy nem rendhagyó könyvbemutató – Földi László, Szakács Árpád, Horváth József

— Ez a bejegyzés a Drábik János weboldal kezelőinek bejegyzése. Köszönjük a Kárpátia Stúdiónak a feltöltést! HAJRÁ SZAKÁCS ÁRPÁD! HŐSNEK TEKINTÜNK!

Drábik János – A kulturális marxizmus aláásta a keresztény-nemzeti kultúrát

Dr. Drábik János

A kulturális marxizmus aláásta a keresztény-nemzeti kultúrát

A kulturális marxizmust kidolgozó és terjesztő Frankfurti Iskola a nemzetközi szabadkőművességgel együttműködve sikeresen ásta alá a fehér faj szolidaritását, meggyöngítve a nemzeti összetartozáson és a keresztény értékrenden alapuló közös európai identitást.

Kapcsolódó fontos cikk:
A Frankfurti Iskola és a kulturális marxizmus
https://drabikjanosblog.wordpress.com/2018/08/04/a-frankfurti-iskola-es-a-kulturalis-marxizmus-kinek-a-kulturalis-diktaturaja

A kulturális marxizmus nemcsak arra tudta rávenni az európaiakat, hogy gyűlöljék önmagukat, de arra is, hogy elutasítsák a nemzeti összetartozásukat, közös történelmi és kulturális örökségüket. Sikerült megosztani a fehér embereket vallási vonatkozásban is. Szembeállították a katolikusokat a protestánsokkal, a keresztényeket a pogányokkal, az oroszokat az ukránokkal és így tovább. A kulturális szokások megváltoztatásával, az alkohol, a drog és a szex-pornó szubkultúra elterjesztésével sikerült azt is elérni, hogy a fehér fajhoz tartozó emberek egymást gyilkolják.

Tudomásul kell venni, hogy a nemzetek közösségi létének lényeges részét képezi a faji nacionalizmus. A fehér emberek Európa-szerte nemcsak szeretik, de ragaszkodnak is faji identitásukhoz. Őseik az életüket áldozták azért, hogy ezt az önazonosságtudatot örökül hagyhassák. A fehér nacionalizmus az adott nép és az adott haza szeretetéből született meg. Nem mellékes, hogy egy állam népességének ki alkotja a többségét, mert ha egy faj kisebbségbe kerül, akkor az általa létrehozott nemzet is eltűnik.

A kulturális marxizmus legfőbb célja a kereszténység felbomlasztása volt. Másik stratégiai célja: a fehér-fajú népek által lakott homogén Európa megsemmisítése.

A Frankfurti Iskola és testvérintézménye, az amerikai New School for Social Research által irányított ideológiai háború elsődleges célpontja tehát a kereszténység meggyöngítése, átalakítása és felmorzsolása volt. Amikor arra keressük a választ, hogy miért éppen a kereszténység vált az elsődleges stratégiai célponttá, meg kell ismernünk a zsidóság etnikai és vallási motivációit is. A zsidóság történelmi tapasztalata alapján (az európai fehérfajú népek és a kereszténység iránti gyűlölettől és félelemtől hajtva) törekedett a nyugati civilizáció aláásására és felbomlasztására. Ezzel a történelem évszázadai során elszenvedett sérelmeit kívánta kompenzálni.

A zsidóság a nyugati civilizációt, közelebbről pedig a kereszténységet tekintette folyamatos üldöztetése és a történelem évszázadai során átélt szenvedései legfőbb okozójának. A zsidó történészek, társadalomtudósok, közéleti személyiségek közül csak kevesen teszik fel azt a kérdést, hogy miért pont a zsidókat tiltották ki oly sokszor Európában a keresztény államokból. Általában az a magyarázat, hogy az európai népek és uralkodóik ezt megmagyarázhatatlan, irracionális gyűlöletből tették, amelynek genetikai alapjai voltak. A zsidók valójában semmilyen okot nem adtak ilyen hátrányos diszkriminációra. A köznapi életben azonban gyakran fel kell tenni azt a kérdést, hogy ha valakit támadás ér, vajon ő maga adott-e arra valamilyen okot. Ha ezt a kérdést feltesszük és megtaláljuk az okot önmagunkban is, akkor már jobban megérthetjük a történteket. Ha viszont mereven elutasítjuk, hogy önmagunkban is keressük az okokat, azzal ténylegesen felnagyítjuk a problémákat, és ezt már valóban lehet egyfajta normálistól eltérő magatartásnak tekinteni.

A kulturális marxizmus a túlnyomórészt német-zsidó társadalomkutatók által alapított Frankfurti Iskolában jött létre.

cultural marxism

Az alapítók célja az volt, hogy a nyugati civilizáció keresztény alapjait támadják és mindenekelőtt az annak alapját képező családot bomlasszák fel. Az életet továbbadó biológiai-család az első világháború után még döntően a keresztény értékek és nevelés, valamint a keresztény hagyományok és erkölcs hordozója volt. A Frankfurti Iskola alapítói úgy gondolták, hogy ha sikerül felbomlasztani a hagyományos családot, akkor azzal halálos csapást mérnek a keresztény értékrendre is. Ennek viszont számos előnye származna a világnéppé is vált zsidóság számára. 

Ezért erőltették a szekuláris államok létrehozását és kényszerítették ki az állam és az egyház szétválasztását. Ugyanezért támogatták a XX. század második felében és a XXI. században a homoszexualitást, a feminizmust, a pornográfiát és a társadalmat más módon aláásó dekadens mozgalmak és devianciák terjedését.

Olvasás folytatása

A Frankfurti Iskola és a kulturális marxizmus

Dr. Drábik János: A Frankfurti Iskola és a kulturális marxizmus

A pénzhatalmi világelit Amerikát nem tudta meghódítani a gazdasági marxizmussal. A pénzrendszer kisajátítása önmagában nem lett volna elégséges jelenlegi uralmi helyzetének az eléréséhez. Az Egyesült Államok társadalmát, az amerikaiak értékrendjét és keresztény szellemiségét, a világ legszabadabb nemzetét a kulturális marxizmussal győzte le. Ennek a sikeres ideológiai háborúnak a haditervét az a cionista szellemi műhely dolgozta ki és segített a gyakorlatba átültetni, amely Frankfurter Schule (Frankfurti Iskola) néven ismert, s amely ma is uralkodó szellemi irányzatnak számít nemcsak Amerikában, de az egész euró-atlanti térségben, amely a cionista pénzhatalmi világelit hegemóniája alá került.

A frankfurti filozófiai iskola és a kulturális forradalom

Az Amerikába emigrált németországi társadalomtudósoknak egy része még az 1930-as, 1940-es években elkezdte a huszadik századra kialakult társadalomnak és kultúrának olyan provokatív átalakítását, amely a gyakorlatba akarta átültetni azokat az elképzeléseket, amelyeket Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Karl Marx, Friedrich Nietzsche és Max Weber munkáira támaszkodva dolgozott ki. Elképzelésük a kulturális forradalom megvalósításáról nem volt teljesen új. Joseph de Maistre (1753 – 1821), aki hosszabb időn át magas-rangú szabadkőműves volt, már így fogalmazott:

„Mostanáig a nemzeteket hódítások útján gyilkolták le. Felmerül azonban egy fontos kérdés: Meghalhat-e egy nemzet a saját területén is, anélkül, hogy megszállnák országát – például úgy, hogy beengedi a döglegyeket, amelyek velejéig szétrohasztják azokat az eredeti és alapvető elveket, amelyek nemzetté tették őket.”

Olvasás folytatása

Terror-diktatúra helyett terror-demokrácia

A Szovjetunió felbomlása lehetővé tette a neokonzervatívok számára, hogy az amerikai kormányban átvegyék az irányítást. Röviden utalunk arra, hogy a neokonzervatívok meghatározó személyiségei korábban trockisták voltak. A trockizmus, mint ideológia, a permanens bolsevik forradalmat hirdette, azaz a kommunista rendszer, a proletárdiktatúra világméretű győzelméig tartó küzdelmet. Trockij a szervezett magánhatalom egyik frontembere volt, aki azt a megbízatást kapta a pénzhatalom legfőbb irányítóitól, hogy Oroszországot a kommunista diktatúra segítségével privatizálja a pénzkartell számára. Minden hatalom a diktatórikus államé, de magával az állammal a pénzkartell megbízottai rendelkeznek.

Olvasás folytatása