Drábik János előadása a III. Trianoni Emléknapon

dr. Drábik János 2018. jún. 4-én tartott beszéde, melyet a III. Trianoni Emléknap alkalmából mondott el az Országház előtt. Nagyon köszönjük a Kristály Médiának a felvételt, a Szervezőknek pedig az eseményt! De jó lenne egy külön weboldal az évente megrendezésre kerülő Trianoni Emléknapnak!

Reklámok

Az emberiség jövője az áttérés a természetes gazdasági rendre

Miért emberellenes a globalizmus?

(Beszédem teljes szövege. Helyszín: Europäische Metall-Union in Hungary, 26.08. 2009)

Hölgyeim és Uraim!

Engedjék meg, hogy előrebocsássam: nem vagyok érték-semleges, és mondanivalóm az univerzális erkölcsöt elismerő értékbázison nyugszik. Univerzális erkölcs alatt értem valamennyi ember alapvető szükségleteinek, érdekeinek és értékeinek az esélyegyenlőség alapján való elismerését és védelmét. Mielőtt a globalizáció problémáinak az elemzésébe kezdünk, ki kell térnünk a problémák természetére. Megoldási lehetőségeik szempontjából a problémák vagy konvergensek, vagy divergensek. Konvergens problémák megoldására alkalmas módszerekkel divergens problémákat nem lehet megoldani. A természettudományok konvergens problémáira az absztrakt matematikai módszerek jól alkalmazhatók, és ezek a problémák elvileg megoldhatóak. Ezzel szemben az emberrel, az emberi társadalommal, és annak tevékenységével – így a közgazdasággal foglalkozó – problémák megoldására is a matematikai módszerek csak korlátozottan, kisegítő eszközként használhatóak.

Olvasás folytatása