Önéletrajz

dr. Drábik János

dr. Drábik János

SEE ENGLISH BELOW

Dr. Drábik János, közíró, a Szabad Európa Rádió nyugdíjas vezető programszerkesztője

1938. június 9-én született Budapesten. Csellistának készült. Zenei tanulmányait a budapesti Erkel Ferenc Zeneművészeti Szakiskolában és Zenei Gimnáziumban végezte Banda Ede növendékeként. Ugyanitt érettségizett 1956-ban. Kéztörés miatt azonban pályaváltoztatásra kényszerült. 1960-ban fejezte be tanulmányait az ELTE Állam-és Jogtudományi Karán, 1968-ban pedig az ELTE Bölcsész Karán, ahol filozófiát tanult. 1971-ben ügyvédi-jogtanácsosi vizsgát tett, előzőleg pedig a MUOSZ Újságíró Iskoláját is elvégezte.

1979 novemberéig különböző jogi, szerkesztői és államigazgatási munkakörökben dolgozott. Amerikába történő távozását megelőzően az ERBE jogi osztályát vezette. A New York University-n folytatta tanulmányait és 1981-ben bejegyzett jogtanácsos lett New York Államban. 1983-ban Münchenbe került a Szabad Európa Rádióhoz, ahol Kézdi Pál néven számos műsort írt és szerkesztett. Sorozatot írt többek között a sztálinizmusról, az amerikai alkotmányról, a neokonzervativizmusról, a Szovjetunió történetéről. Öt éven keresztül szerkesztette a Világgazdasági Magazint, és a demokratikus intézmények működését elemző “Nyugati Úton“ c. programot. 1989. februárjában a Szabad Európa és a Szabadság Rádió elnöke a “Superior Performance Award” kitüntetésben részesítette az 1988-ban nyújtott teljesítményéért, elsősorban az amerikai alkotmányról készült 32 részes sorozatáért.

1983-tól aktívan rész vett a müncheni Széchenyi Kör tevékenységében, ahol több előadást is tartott. 1993-1998-ig a Széchenyi Kör titkára volt. Rendszeresen írt a Münchenben megjelenő Nemzetőr c. lapba, és más magyarországi napi- és hetilapokba. Tanulmányait több folyóirat is közölte. Az 1999-ben megindult Leleplező c. könyvújság főmunkatársa, jelenleg a folyóirat főszerkesztő-helyettese. Rendszeresen tart előadásokat az emberközpontú társadalom, a demokrácia és a pénzrendszer összefüggéseiről. Alapító tagja a 2000 áprilisában megalakult Összefogás a Fennmaradásért Szövetségnek, amelynek célja a magyar föld megőrzése, és Kert-Magyarország feltételeinek megteremtése, Magyarország gazdasági ás pénzügyi szuverenitásának a visszaállítása, a részvételi közvetlen-demokrácia megvalósítása, a népszavazás hatáskörének kiterjesztése, valamint a pénzrendszernek a nemzet alapvető fontosságú közintézményeként való működtetése.

2002-ben jelent meg a Miért kellett meghalni a három Kennedynek c. könyve. Ezt követte még ebben az évben az Uzsoracivilizáció első kötete, majd 2003-ban a második és a harmadik kötete. Az Uzsoracivilizáció köteteiből már több kiadás elfogyott. 2004-ben jelent meg a Tudatmódosítás, amely az agyműködés befolyásolásának veszélyeire hívja fel a figyelmet. Az egy-központból irányított világrendszer létrejöttének folyamatát elemzi az Új Világrend? – Világzsákutca című tanulmánygyűjtemény. 2005-ben 1956 – A magyarok harmadik útja címmel jelent meg könyve, amelyben a kiutat keresi a kommunizmus és a pénzuralom zsákutcájából; A pénzdiktatúrája című kötet szintén 2005-ben rámutat, hogy milyen haszonnal járna a közpénzrendszer visszaállítása. A 2006-ban megjelent Világdemokratúra című könyvében részletesen taglalja, hogyan tette lehetővé a világdemokratúra áldemokráciának minősíthető rendszerének globális térnyerését a hitelpénz-monopólium agresszív terjeszkedése. 2007-ben az Orwellia című művében mélyrehatóan elemezte századunk igazi szuperhatalmát, a pénzimpériumot, a világ leghatalmasabb uralkodócsoportját.

Az Emberközpontú világrend című könyvében részletes elemzését adja annak, miként válthatja fel a kártékony globalizmust az egész emberiség érdekeit szolgáló hasznos globalizmus, az emberközpontú világrend. 2008-as Örvénylés című írása az életellenes világerők – elsősorban a korlátlan pénzhatalom – pusztító örvényléséről szól, amelyben az emberiség élet-halál küzdelmet vív a túlélésért. A 2009-ben megjelent Korszakváltás az egész emberiséghez szóló ajánlás, hogy miképpen lehet összefogással korszakváltást, a harmonikus világrend új történelmi korszakát megvalósítani. 2010-ben foglalta össze a Sötét Újkor címen meglátásait a világelitről és jogelődjeiről, amelyek döntőszerepet játszottak a sötét újkor pénzuralmi viszonyainak kialakításában, s hogy ebből a sötét újkorból miképp lehet kikerülni a harmonikus világrend létrehozásával.

2011-ben A Kiválasztottak (A szemitizmus – elkülönülés és kettősmérce) gyűjteményes formában tartalmazza a más kötetekben előzőleg már megjelent írásokat, amelyeket a közös problematika – az emberiség és a zsidóság kapcsolatának elemzése – kapcsol össze. 2012-ben feltette a minden magyar érintő kérdést: Kié a magyar állam? A pénzkartellé és hálózatáé, vagy pedig a magyar nemzet érdekeit, a választók túlnyomó részének akaratából képviselő nemzeti kormányé?

2013-ban megjelent gondolatébresztő A Nagy Összeesküvés (Kié legyen a XXI. század?) c. művében hangsúlyozza, hogy a pénzuralmi világrend egészét kell gyökeresen átalakítani ahhoz, hogy ennek a rendszernek a létrehozói és haszonélvezői ne fejezhessék be sikeresen a nagy összeesküvést, az egy-központból irányított pénzhatalmi világrendszer bebetonozását és visszafordíthatatlanná tételét.

2014-ben jelent meg magyarul Egyenlők és egyenlőbbek (Szemitizmus – szervezett magánhatalom) című munkája, amelyben választ keres arra, hogy mi szolgálja a pénzhatalmi világelittel együttműködő szervezett zsidóság érdekeit. 2015-ben publikálta Az ukrán dráma című kötetét, amelynek alcíme: Létrejött a medve és a sárkány közös birodalma. Ez a könyv szinte napról napra szinkronban íródott az eseményekkel.

2009-ben jelent meg (Bogár László, Drábik János, Varga István) Válság és valóság című közös kötete az Éghajlat Kiadó gondozásában, amely a 2007-2008-as pénzügyi világválság okait és következményeit elemzi. Drábik János három másik szerzőtársával (Peter Sheldon, Virág András, Julius Mohácsi) a Világbéke vs. Világháború címmel 2012-ben megjelent kötetben a világháború elkerülésének a lehetőségeit veszi közelebbről szemügyre. Tőke Péterrel közösön elemezték a világ több táján – köztük Kelet-Európában is – végrehajtott „színes” forradalmakat A kormánybuktatások kézikönyve című kötetükben.

Drábik János 1997-től 2000 márciusáig a Németországban működő magyar egyesületek, a BUOD elnökségének a tagja volt, 1996-tól az MVSZ választmányába is beválasztották, ahol Dél-Németországot képviselte. Az 1998-as parlamenti választásokon a KDNP képviselőjelöltjeként indult Budapest 1. számú választási körzetében. 2004-től 2008-ig a magyar történelmi alkotmány jogfolytonosságának a helyreállításáért küzdő Magyar Nemzeti Bizottmány egyik szóvivőjeként is tevékenykedett. 2012 óta a Magyarok Világszövetsége, az MVSZ Stratégiai Bizottságának, valamint ugyancsak az MVSZ-en belül működő Szent László Magyarságtudományi Akadémiának az elnöke. 2011 óta évente tart tavaszi és őszi előadássorozatokat az MVSZ-ben. Drábik Jánost 2015. február 21-én az Országos Trianon Társaság Közgyűlése megválasztotta az OTT elnökének. Rendszeresen szerepelt az ECHO TV műsoraiban. A Fix TV minden kedden új programot sugároz vele, amelyben aktuális történelmi és társadalompolitikai kérdésekről fejti ki véleményét. Megszólal az olyan helyi tévékben is, mint a Komló Média, a VNTV, a Mckenzye TV és HUN TV. Drábik János nős, felesége vegyészdoktor, szabadalmi ügyvivő.

English version:
https://drabikjanosblog.wordpress.com/rolam/autobiography-in-english

Önéletrajzi rövid videóinterjú:

Reklámok