Önéletrajz

Dr. Drábik János önéletrajza

SEE ENGLISH AT THE END

dr. Drábik János

dr. Drábik János

Dr. Drábik János, közíró, a Szabad Európa Rádió nyugdíjas vezető programszerkesztője

1938. június 9-én született Budapesten. Csellistának készült. Zenei tanulmányait a budapesti Erkel Ferenc Zeneművészeti Szakiskolában és Zenei Gimnáziumban végezte Banda Ede növendékeként. Ugyanitt érettségizett 1956-ban. Kéztörés miatt azonban pályaváltoztatásra kényszerült. 1960-ban fejezte be tanulmányait az ELTE Állam-és Jogtudományi Karán, 1968-ban pedig az ELTE Bölcsész Karán, ahol filozófiát tanult. 1971-ben ügyvédi-jogtanácsosi vizsgát tett, előzőleg pedig a MUOSZ Újságíró Iskoláját is elvégezte.

1979 novemberéig különböző jogi, szerkesztői és államigazgatási munkakörökben dolgozott. Amerikába történő távozását megelőzően az ERBE jogi osztályát vezette. A New York University-n folytatta tanulmányait és 1981-ben bejegyzett jogtanácsos lett New York Államban. 1983-ban Münchenbe került a Szabad Európa Rádióhoz, ahol Kézdi Pál néven számos műsort írt és szerkesztett. Sorozatot írt többek között a sztálinizmusról, az amerikai alkotmányról, a neokonzervativizmusról, a Szovjetunió történetéről. Öt éven keresztül szerkesztette a Világgazdasági Magazint, és a demokratikus intézmények működését elemző “Nyugati Úton“ c. programot. 1989. februárjában a Szabad Európa és a Szabadság Rádió elnöke a “Superior Performance Award” kitüntetésben részesítette az 1988-ban nyújtott teljesítményéért, elsősorban az amerikai alkotmányról készült 32 részes sorozatáért.

1983-tól aktívan rész vett a müncheni Széchenyi Kör tevékenységében, ahol több előadást is tartott. 1993-1998-ig a Széchenyi Kör titkára volt. Rendszeresen írt a Münchenben megjelenő Nemzetőr c. lapba, és más magyarországi napi- és hetilapokba. Tanulmányait több folyóirat is közölte.

Az 1999-ben megindult Leleplező c. könyvújság főmunkatársa, jelenleg a folyóirat főszerkesztő-helyettese. Rendszeresen tart előadásokat az emberközpontú társadalom, a demokrácia és a pénzrendszer összefüggéseiről. Alapító tagja a 2000 áprilisában megalakult Összefogás a Fennmaradásért Szövetségnek, amelynek célja a magyar föld megőrzése, és Kert-Magyarország feltételeinek megteremtése, Magyarország gazdasági ás pénzügyi szuverenitásának a visszaállítása, a részvételi közvetlen-demokrácia megvalósítása, a népszavazás hatáskörének kiterjesztése, valamint a pénzrendszernek a nemzet alapvető fontosságú közintézményeként való működtetése.

Több, mint 20 könyv szerzője

Drabik_Janos_ekonyvei_

Drábik János e-könyvei
epub és mobi formátumban

2002-ben jelent meg a Miért kellett meghalni a három Kennedynek c. könyve. Ezt követte még ebben az évben az Uzsoracivilizáció első kötete, majd 2003-ban a második és a harmadik kötete.

A háromkötetes Uzsoracivilizáció köteteiből már több kiadás elfogyott.

2004-ben jelent meg a Tudatmódosítás, amely az agyműködés befolyásolásának veszélyeire hívja fel a figyelmet.

Az egy-központból irányított világrendszer létrejöttének folyamatát elemzi az Új Világrend? – Világzsákutca című tanulmánygyűjtemény.

2005-ben 1956 – A magyarok harmadik útja címmel jelent meg könyve, amelyben a kiutat keresi a kommunizmus és a pénzuralom zsákutcájából; A pénzdiktatúrája című kötet szintén 2005-ben rámutat, hogy milyen haszonnal járna a közpénzrendszer visszaállítása.

A 2006-ban megjelent Világdemokratúra című könyvében részletesen taglalja, hogyan tette lehetővé a világdemokratúra áldemokráciának minősíthető rendszerének globális térnyerését a hitelpénz-monopólium agresszív terjeszkedése.

2007-ben az Orwellia című művében mélyrehatóan elemezte századunk igazi szuperhatalmát, a pénzimpériumot, a világ leghatalmasabb uralkodócsoportját.

Az Emberközpontú világrend című könyvében részletes elemzését adja annak, miként válthatja fel a kártékony globalizmust az egész emberiség érdekeit szolgáló hasznos globalizmus, az emberközpontú világrend. 2008-as Örvénylés című írása az életellenes világerők – elsősorban a korlátlan pénzhatalom – pusztító örvényléséről szól, amelyben az emberiség élet-halál küzdelmet vív a túlélésért.

A 2009-ben megjelent Korszakváltás az egész emberiséghez szóló ajánlás, hogy miképpen lehet összefogással korszakváltást, a harmonikus világrend új történelmi korszakát megvalósítani.

2010-ben foglalta össze a Sötét Újkor címen meglátásait a világelitről és jogelődjeiről, amelyek döntőszerepet játszottak a sötét újkor pénzuralmi viszonyainak kialakításában, s hogy ebből a sötét újkorból miképp lehet kikerülni a harmonikus világrend létrehozásával.

2011-ben jelent meg a zsidósággal foglalkozó első könyve, A Kiválasztottak (A szemitizmus elkülönülés és kettős mérce),ami gyűjteményes formában tartalmazza a más kötetekben előzőleg már megjelent írásokat, amelyeket a közös problematika – az emberiség és a zsidóság kapcsolatának elemzése – kapcsol össze.

2012-ben megjelent könyvében feltette a minden magyar érintő kérdést: Kié a magyar állam? A pénzkartellé és hálózatáé, vagy pedig a magyar nemzet érdekeit, a választók túlnyomó részének akaratából képviselő nemzeti kormányé?

2013-ban megjelent gondolatébresztő A Nagy Összeesküvés (Kié legyen a XXI. század?) c. művében hangsúlyozza, hogy a pénzuralmi világrend egészét kell gyökeresen átalakítani ahhoz, hogy ennek a rendszernek a létrehozói és haszonélvezői ne fejezhessék be sikeresen a nagy összeesküvést, az egy-központból irányított pénzhatalmi világrendszer bebetonozását és visszafordíthatatlanná tételét. 

dr. Janos DRABIK - Equals and More Equals iPhone

dr. Janos DRABIK – Equals and More Equals

2014-ben jelent meg a zsidósággal foglalkozó második könyve, az Egyenlők és Egyenlőbbek – a szemitizmus szervezett magánhatalom, amelyben választ keres arra, hogy mi szolgálja a pénzhatalmi világelittel együttműködő szervezett zsidóság érdekeit. Ezért a könyvért Drábik Jánost beperelték, de a pert első és másodfokon is megnyerte, hiszen rabbi közreműködésével is ellenőrzött tényeket írt.

Ezen könyv angol nyelvű teljes változata 2018 óta kapható Equals and More Equals címmel kapható nyomtatott és elektronikus könyvként is.

2015-ben publikálta Az ukrán drámamű kötetét, amelynek alcíme: Létrejött a medve és a sárkány közös birodalma. Ez a könyv szinte napról napra szinkronban íródott az eseményekkel.

2017-ben jelent meg az Egyvilágrend: Európa és Amerika iszlamizálása – A keresztény civilizáció végnapjai című könyve, mely népszerűsége okán sok más könyve mellett már csak digitális könyvként kapható.

2009-ben jelent meg (Bogár László, Drábik János, Varga István) Válság és valóság című közös kötete az Éghajlat Kiadó gondozásában, amely a 2007-2008-as pénzügyi világválság okait és következményeit elemzi.

Drábik János három másik szerzőtársával (Peter Sheldon, Virág András, Julius Mohácsi) a Világbéke vs. Világháború címmel 2012-ben megjelent kötetben a világháború elkerülésének a lehetőségeit veszi közelebbről szemügyre.

Tőke Péterrel, a Leleplező Magazin főszerkesztőjével közösön elemezték a világ több táján – köztük Kelet-Európában is – végrehajtott „színes” forradalmakat A kormánybuktatások kézikönyve című 2015-ben megjelent kötetükben.

Szintén a 2015-ös évben jelent meg a témát folytató Önvédelem a migránsok és az EU-kalifátus ellen című közös könyvük.

Drábik János 1997-től 2000 márciusáig a Németországban működő magyar egyesületek, a BUOD elnökségének a tagja volt, 1996-tól az MVSZ választmányába is beválasztották, ahol Dél-Németországot képviselte. Az 1998-as parlamenti választásokon a KDNP képviselőjelöltjeként indult Budapest 1. számú választási körzetében. 2004-től 2008-ig a magyar történelmi alkotmány jogfolytonosságának a helyreállításáért küzdő Magyar Nemzeti Bizottmány egyik szóvivőjeként is tevékenykedett. 2012 óta a Magyarok Világszövetsége, az MVSZ Stratégiai Bizottságának, valamint ugyancsak az MVSZ-en belül működő Szent László Magyarságtudományi Akadémiának az elnöke. 2011 óta évente tart tavaszi és őszi előadássorozatokat az MVSZ-ben. Drábik Jánost 2015. február 21-én az Országos Trianon Társaság Közgyűlése megválasztotta az OTT elnökének.

Médiamegjelenések

Rendszeresen szerepelt az ECHO TV műsoraiban. A Fix TV minden kedden új programot sugároz vele, amelyben aktuális történelmi és társadalompolitikai kérdésekről fejti ki véleményét. Megszólalt az olyan helyi tévékben, rádióban is, mint VNTV, CivilMultiMédia, Hatoscsatorna, Komló Média, McKenzye TV, HungáriaTV, Hun TV, Mosonmagyaróvári Városi TV, BudapestTV, BaranyaTV, Buda Környéki Televízió; országos tévéként korábbi HírTV, TV2, ATV műsorán, illetve a Civil Rádióban.

Kulcselőadóként részt vett számos polgári esten, civil fórumon, helyi rendezvényen (Veszprém, Soroksár, Budaörs, Szentes, Korond, Pécs, Csány, Nagytárkány, Göteborg, Kelebia, Kecskemét, Váralja, Máriaremete, Kiskunlacháza, Baja, Marosvásárhely, Hajmáskér, Verőce, Ózd, Verőce, Balatongyörök), egyetemi rendezvényen (ELTE, IBS), konferenciákon pl. Országos Helyi Pénz Konferencia (2011), izlandi nagykövetség előtti demonstráción (2011), a Parlament előtti Kossuth téri felszólalásokon.  

Drábik János nős, felesége vegyészdoktor, szabadalmi ügyvivő.

Autobiography English version:
https://drabikjanosblog.wordpress.com/rolam/autobiography-in-english

Önéletrajzi rövid videóinterjú:

Könyvei:
Drábik János magyar ekönyvei: Bookline.hu – Libri.hu – BookAndWalk.hu – ekonyv.hu – Barnes and Noble, Kobo, Google PlayiTunes. Angol nyelvű e-könyvei a publikus Box fiókban.