Rólam

Tisztelt Látogató!
Üdvözlöm az oldalamon!

Szeretettel köszöntöm mindazokat, akik társamul szegődnek e-honlap látogatóiként az igaz tények fáradságos kutatásában. Orwell nyomán én is vallom, hogy ‘az általános megtévesztés idején forradalmi tett az igazság kimondása’.

Őszintén szeretem és tisztelem az embereket, különösen barátaimat; kisebb és nagyobb családom, a magyar és az amerikai nemzet tagjait, de még náluk is előbbre-valónak tartom az igazság feltárását és megalkuvás-mentes kimondását, hiszen erre tettem rá az életemet. Köszönettel tartozom mindazoknak, akik ebben a törekvésemben mellém álltak, támogattak és ma is segítenek.

Ezért gondolom úgy, hogy lesznek olyanok – talán nem is kevesen -, akiknek örömet okoz ez a honlap. Azt tartottuk szem előtt, hogy minél több igazságkereső honfitársunk gyorsan hozzájuthasson a számára valóban fontos információkhoz. Olyan világtörténelmi korszakban élünk, amikor kiéleződött a küzdelem a Jó és a Gonosz, az Élet-megmaradásának és a Halál-kultúrájának a kozmikus erői között. A magyar nemzet is történelme talán legnehezebb küzdelmét vívja fennmaradása érdekében. Ezért van szükség pontos helyzetismeretre és a kivezető utak megtalálására.

Van kiút a kamat-mechanizmussal működtetett pénzuralmi világrendből, megőrizhetjük utódainknak őseink földjét is. De ehhez ismerni kell a pénzrendszer, a gazdaság, a társadalom és a kultúra összefüggéseit. Ehhez kíván hozzájárulni ez a honlap, amelyen lassan elolvasható eddig megjelent 20 könyvem teljes szövege, és meghallgatható elhangzott előadásaim többsége is. Más írásaimból is található válogatás.

2012-ben létrejött az az alapítvány is, amely szervezettebb formában is segíti annak az értékrendnek és gondolkodásmódnak a továbbélését, amelyet e honlap létrehozói is a magukénak vallanak. Bízunk abban, hogy sokan mellénk állnak a magyar nemzet és az emberiség megmaradása érdekében, hogy az Élet erői diadalmaskodjanak a pusztulás, az elmúlás erői felett. A Jó Isten áldása legyen Mindnyájunkon!

Tisztelettel és barátsággal,

Drábik János

Önéletrajz: https://drabikjanosblog.wordpress.com/oneletrajz/

Reklámok