Egy patinás globális bank világrekord csalása

A nemzetközi pénzügyi közösséget és az irányítása alatt álló brit bankszektort alapjaiban rázta meg az a tény, hogy a Barclays Plc. vezetésével naponta manipulálták a bankok egymás közötti elszámolásában irányadó Libor-kamatlábat (London Interbank Offered Rate). A botrány kirobbanásához az vezetett, hogy a brit pénzügyi felügyelet, az FSA (Financial Services Authority) megállapította:

“A Barclays befektetési részlegének kereskedői a 2008-2009-es pénzügyi válságot megelőzően és a válság ideje alatt is hamis adatokkal  tudatosan manipulálták a Libor mértékét.”

Olvasás folytatása

Reklámok

A kínai hibrid és a Pénzimpérium

Kína önmagát olyan rendszernek tekinti, amelyben sikeresen működik a kínai sajátságokkal rendelkező szocializmus. A  „szocializmus kínai módra” olyan hibrid rendszer, amely számos vonatkozásban eredményesnek bizonyult. Ez olyan kemény neoliberális rendszer, amelyet a pekingi és sanghaji vezetőréteg a pártállami diktatúra eszközeivel objektíve a pénzuralmi világrend – a globális Pénzimpérium – fenntartása érdekében működtet. Kína eddig sikeresen kombinálta a pártállam diktatórikus fegyelmét (az erős államot) a gazdasági életben érvényesülő kapitalista vállalkozási szabadsággal. A kínai hibrid a fegyelem és szabadság szintézisének bizonyult, ahol a két ellentétes követelményrendszer szervesen egészítette ki egymást.

Olvasás folytatása

A görög pénzügyi válság rejtett okai

2007-től 2009-ig a nemzetközi bankrendszer irányítói (elsősorban Amerikából) elhelyeztek az európai bankrendszerben 5087 milliárd euró nagyságrendben mérgezett, azaz eladhatatlan értékpapírokat “toxic assets“, amelyek a spekulációs buborékok révén keletkeztek és fokozatosan eladhatatlan bankeszközökké, értékpapírokká váltak. A bankok túlnyomó része emiatt csaknem valamennyi európai országban fizetésképtelenné vált.

Olvasás folytatása

Milyen pénzügyi technikával fosztogatják a nemzetközi bankárok Magyarországot?

Magyarország kamat-gyarmat volt a két világháború között és 1989 után is
 
 
A Monarchia társállamát alkotó Magyarországra 1914-ben rákényszerítették a világháborút. A háborúba belépni vonakodó Magyarországot mégis a legsúlyosabb büntetéssel sújtották Trianonban: nemcsak elvesztette területének 2/3-át, lakosságának több mint 60%-kát, de a nemzetközi bankárok által irányított Népszövetség 200 millió aranykorona megfizetésére is kötelezte csonka-Magyarországot.

Olvasás folytatása

FEDezetlen banki eszközök elhelyezése Európában: 5086 milliárd euró nagyságrendben

Az, ami 2007 óta lejátszódott Európában, jól szemlélteti, hogy miért van szükség az Európai Unió további centralizálására, és a pénzhatalmi világelit Európa feletti uralmának a megszilárdítására. Ez a pénzhatalmi világelit, amely teljes mértékben az ellenőrzése alatt tartja az Egyesült Államok pénzügyi- és gazdasági rendszerét, és most már politikai rendszerét is, a szintetikus pénzzel folytatott mintegy 20.000 milliárd dollár nagyságrendű spekulációjával kirobbantotta azt a pénzügyi válságot, amely az euró-atlanti térség egészét megbénította. Az Európai Unió működését szabályozó alapszerződések a tagállamok közös érdekeinek a védelmét írják elő. Ugyanakkor az  Európai Uniót irányító brüsszeli bürokrácia mindent a tőke szabad áramlásának rendelt alá, amely – mint már utaltunk rá – minden egyéb tevékenységét meghatározó fő szabállyá vált.

Olvasás folytatása

A pénzrendszer elfajulása – a pénzügyi maffia intézményesíti a csalást

William K. Black professzor, a Missouri Egyetem tanára, hosszú éveken át volt az Egyesült Államok legfelsőbb pénzügyi ellenőrző szervezete munkatársaként a pénzügyi bűncselekmények kivizsgálását végző szakjogász. A pénzügyi rendszer regulátoraként és pénzügyi bűncselekmények felderítésére szakosodott kriminológusként W. K. Black széleskörű tapasztalatokra tett szert. Többek között ő volt a jogi igazgatója a Federal Home Loan Board-nak  (Szövetségi Lakás Bank Testület), majd pedig helyettes igazgatóként a Federal Savings and Loan Insurance Corporation-t (Szövetségi Takarékpénztár Biztosítót) irányította. Amikor kirobbant a Savings and Loan válság, a kongresszusi vizsgálat fontos szereplőjévé vált.

Olvasás folytatása

43 ezer transznacionális korporáció 147 óriásbank tulajdonában van

A szervezett magánhatalom látható és nem-látható hálózatai alkalmasak a politikai rendszer irányítására nemcsak egy országon belül, de az államok feletti nemzetközi kapcsolatok szintjén is. Ennek a magánhatalomnak a működését azonban tagadja a főáramlatú tudományosság és tömegtájékoztatás. Akik mégis elismerik a létezését, azok e magánhatalom fontos intézményeinek tekintik a nemzetközi pénz-és korporációs oligarchia tulajdonában lévő multinacionális cégeket, a központi bankokat, a kereskedelmi bankok és biztosító intézetek hálózatát, valamint az általuk létrehozott és fenntartott több ezer NGO-t.

Link: 
https://www.newscientist.com/article/mg21228354-500-revealed-the-capitalist-network-that-runs-the-world/

Olvasás folytatása

A Magyarországról kiáramló tőke 242 milliárd dollár 1980 és 2012 között

A pénzuralmi világrend kialakítói arról is gondoskodtak, hogy mesés jövedelmüket kivonják a közteherviselés alól. A Tax Justice Network szervezet, amely az off-shore befektetések és vagyonok kutatására szakosodott, és amelynek James Henry a vezetője, 2012. július 23-án nyilvánosságra hozott tanulmányában megállapította, hogy 21 trillió dollár (egy trillió itt ezer milliárdot jelent) pénz áramolhatott az adóparadicsomokba  az elmúlt harminc éveben. A  Magyarországról kiáramló tőke – 242 milliárd dollár – meghaladja az ország teljes külső adósságát. Magyarország a régiós államokat megelőzve az első húsz állam között szerepel. Ennek az lehet az oka, hogy Magyarországon sokáig lehetett off-shore céget bejegyezni.

Olvasás folytatása

A BRICS felemelkedése és az Arannyal Kereskedő Központi Bank megalakulása

Az Eurázsiai Nagy-Antant, a SCO (Shanghai Cooperation Organization), vagyis a Sanghaj-i Katonai Együttműködési Szervezet és a BRICS néven ismertté vált államok kereskedelmi- és gazdasági együttműködése alapjaiban gyengítette meg a petrodollárt, amelyet egyes szakértők már ‘halottnak’ tekintenek, s amelynek csak a ‘temetése’ van hátra. Amikor a szaúdi kormány megállapodott Iránnal földgázvezeték építéséről, újabb csapás érte a dollárt. A földgázkitermelés és szállítás nemcsak aláássa a petrodollárt, de árnyékot vet az OPEC (Kőolaj-exportáló Országok Nemzetközi Szervezet) egészére is.

Olvasás folytatása

A Bilderberg Csoport világállamot akar

A Lisszaboni Szerződés, amely az Európai Unió alkotmányának szerepét tölti be, azt a célt szolgálta, hogy előkészítsék egy európai szuperállam létrehozását.

Ehhez hozzátartozik egy uniós külügyminiszter is, aki koordinálja a tagállamok külpolitikáját. A terv része volt, hogy az Európai Unió venné át az ENSZ Biztonsági Tanácsában az állandó tagságot Nagy-Britanniától. Cél volt még egy közös európai védelmi politika kidolgozása, vagy a NATO-n belül, vagy attól különállóan. Gondoltak európai szintű igazságszolgáltatási rendszer létrehozására is, kiegészítve közös menedékjogi és bevándorlási politikával. Célul tűzték ki, hogy az Európai Uniót felhatalmazzák a pénzügyi- és gazdaságpolitika koordinálására, valamint a munkavállalási feltételek közös szabályainak a megalkotására. Abból indultak ki, hogy az Európai Unió joga felülírja a tagállamok nemzeti jogszabályait, ezért ily módon az egyes nemzetállamok a központosított szövetségi kormányzatnak az autonóm provinciáivá válnának.

Olvasás folytatása

A Pénzkartell állami segélyt kényszerít ki magának

2008 óta a spekuláns bankrendszer közpénzből finanszírozott bankmentő csomagok keretében 13 trillió (13 ezer milliárd) dollár értékben kapott közpénzsegélyt egyedül az Egyesült Államokban. Európában pedig azt látjuk, hogy óriási adósságteher nyomása alá került többek között Írország és Görögország, ahol ha a gazdasághoz és az ország lélekszámához viszonyított arányokat nézzük, akkor a lakosságnak még nagyobb terheket kell vállalnia a pénzrendszert szerencsejáték kaszinóvá átalakító spekuláns bankárkaszt nyerészkedése miatt. Az államok feletti Pénzkartell arra kényszerítette az Európai Unióhoz tartozó államok egész sorát Németországtól Franciaországon keresztül egész Dániáig, hogy 4500 milliárd euró közpénzzel konszolidálja a spekuláció mocsarába süllyedt bankrendszert.

Olvasás folytatása

Kié a magyar állam?

Már a főáramlatú tömegtájékoztatás sem titkolja, hogy globális világháború zajlik pénzügyi fegyverekkel. Egyre többször halljuk, hogy Magyarországon, de az Európai Unión belül is, egy sajátos háború folyik. Hogy kik is valójában a szemben álló hadviselő felek, arról már kevesebb szó esik. Ezt a hiányt kívánjuk pótolni, és előre közöljük azt, amit bizonyítani szeretnénk: A szervezett közhatalom (a demokratikusan legitimált magyar állam) és a rejtőzködő, illegitim, de létező szervezett magánhatalom küzd azért, hogy kié legyen Magyarország, ki irányítsa a magyar államot. Ennek a harcnak már nem a nemzeti vagyon megszerzése a tétje, hiszen az már döntő részben a szervezett magánhatalomé. Most már a nemzeti jövedelem folyamatos elvételéért, a megszerzett előjogok véglegesítéséért, a magyar nemzet felszámolásáért folyik a küzdelem.

A szervezett magánhatalom magának követeli most a legfontosabb közfunkciókat, a magyar állam szuverenitásának a maradékára is történelmi igényt formál. A gazdasági és a pénzügyi szféra felett gyakorolt uralmát már kiegészítette a kulturális élet és a tömegtájékoztatási intézmények feletti hegemóniájával. De ez sem elég neki. Szüksége van a közhatalom gyakorlásának az eszközeire és intézményeire is. A monetáris felségjogok mellé (pénzkibocsátás, hitelezés, árfolyam-szabályozás, kamatok meghatározása) igényt tart a fiskális felségjogokra, vagyis az adózás szabályozására és a költségvetés meghatározására is. Célja az eladósodás hosszútávon való fenntartása, a kamatjövedelem biztosítása, a profitelvonás és kivonás, vagyis a magyar gazdaság hozamának a folyamatos kivitele Magyarországról.

A pénzuralmi világelit és nemzetközi jogilag is szabályozott intézményei, kiegészülve az informális hatalomgyakorló rendszerek hálózatával, kényszerpályára szorították a magyar külpolitikát is. A nemzetbiztonság szolgálatára rendelt fegyveres hatalom maradéka lényegében a világuralmat gyakorló hatalmi elit kiszolgálását látja el olcsó zsoldosként. A belső fegyveres erőket a magánalkalmazásban álló őrző-védő zsoldosok dominálják. Ez valójában a szervezett magánhatalom szolgálatában álló magánhaderő. Ha ezek a magánzsoldosok nem lennének, akkor a közhatalomnak kellene ellátnia bérmunkában (tisztességes díjazásért) a magántulajdon biztonságát szolgáló őrző-védő tevékenységet. A szervezett magánhatalom megtartotta, sőt erősítette hegemóniáját a tömegtájékoztatási intézményekben. Tovább folyhat a pénzügyi világelit hatékony támogatásával a gátlástalan félrevezetés, megtévesztés és agymosás. A szervezett magánhatalom külföldi és belföldi kiszolgálói továbbra is sikeresen ássák alá a nemzettudatot, és egyre több fiatal nő fel úgy, hogy sem az iskolában, sem a gyakorlatilag felszámolt nemzeti hadseregben nem részesülhetett olyan nevelésben és oktatásban, amely őt a magyar nemzet öntudatos tagjává tehette volna.

Olvasás folytatása