Közel a harmadik világháború?

Dr. Drábik János

Közel a harmadik világháború?

Nem lehet kizárni egy harmadik világháború lehetőségét.  Ezért higgadtan kell elemezni  a rendelkezésre álló tényeket, a háború lehetséges résztvevőit, a szemben álló táborokat és katonai szövetségeket, valamint az államok feletti hatalmi tényezők érdekeit. Fel kell mérni a szemben álló felek stratégiai érdekit a rendelkezésükre álló gazdasági és katonai potenciált. Mérlegelni kell egy ilyen alternatíva esetén milyen lehetőségek állnak az emberiség rendelkezésére a túléléshez, melyek az előre látható szükségszerűségek és valószínűségek.

Célszerű közelebbről szemügyre venni a globális világhatalmi elit stratégiai gondolkodásában fontos szerepet játszó gnosztikus és okkult szempontokat is. A világuralmat jelenleg gyakorló pénzhatalmi érdekcsoportok kemény magját az a mindössze háromszáz szupergazdag bankár-dinasztia és a hozzájuk tartozó mintegy hatezer ember alkotja. Mivel csaknem teljesen ők rendelkeznek a világ pénzrendszerével, gazdasági erőforrásaival továbbá az ő ellenőrzésük alatt áll a világ egyetlen katonai szuperhatalma, ezért e globális elit magatartásának a mélyebb elemzését sem mellőzhetjük.

Albert Pike - A III. Világháborút az Iszlámmal hozzuk el Európába

 Az okkult és a gnosztikus gyökerekhez tartozik Albert Pike elképzelése a 19. század közepén arról a három globális háborúról, amely teljes mértékben átalakítja az emberi történelem menetét. Albert Pike, az amerikai polgárháború tábornoka, és akinek köztéri szobra van ma Washingtonban, az Egyesített Szabadkőművesség Világtanácsának az elnöke is volt. 1859-től harminckét éven át az Egyesült Államok legmagasabb rangú szabadkőműveseként dolgozta ki azt a stratégiát, amelyet a történelmi tények – úgy tűnik – megerősítenek. Albert Pike elképzelése szerint a nemzetközi forradalmi mozgalomnak, amelynek a szabadkőművesség a szerves részét alkotja három globális háborút kell előkészítenie.

Albert Pike (1809-1891) 1871 augusztus 15-én levelet írt Giuseppe Mazzini-nak (1805-1872), aki Adam Weishaupt-tól (1748-1830) átvette az illuminátusok nemzetközi hálózatának az irányítását. Ez a levél ma katalogizálva megtalálható  a British Múzeumban. Pike a következőket írja benne Mazzininak: „Szabadjára kell engednünk a nihilistákat és az ateistákat, ki kell provokálnunk egy nagy társadalmi kataklizmát, amely minden szörnyűsége dacára meg fogja mutatni minden népnek az abszolút ateizmus erejét; a kegyetlen brutalitás és a véres felfordulás okait. A polgárok ekkor mindenütt rákényszerülnek, hogy védelmezzék magukat a forradalmárok kisebbsége ellen. Elfogják pusztítani a civilizáció lerombolóit. A többség, amelynek istenhívő szelleme ettől kezdve iránytű nélkül marad kiábrándul a kereszténységből. Ezek a kiábrándult keresztények – vágyódva egy ideálért, de nem tudva hová forduljanak imádatukkal – el fogják fogadni az igazi fényt, a tiszta luciferi-doktrína egyetemes megnyilvánulásán keresztül… Ez a megvilágosodás annak az általános mozgalomnak lesz az eredménye, amely a kereszténység és az ateizmus lerombolását, vagy elpusztítását fogja követni, amelyek egyidejűleg lesznek legyőzve és megsemmisítve.”

Pike ezután kifejti: az első világháborút azért kell megszervezni, hogy az illuminátusok megdöntsék a Romanov-dinasztia hatalmát Oroszországban és kipróbálják ebben az országban a hatalom monopolizálásának egy új rendszerét az ateista kommunizmust. Az államok feletti nemzetközi Pénzkartell vezető irányítójának tekinthető Rothschild-dinasztia már 1815-től kezdve ellenségének tekintette a Romanov-dinasztiát és meg akarta dönteni a cárizmust. A cárizmus megdöntéséhez azonban szükséges olyan szemben álló katonai szövetségek kialakítása, amelyek egymással rivalizálva ki tudnak robbantani egy ilyen nagy háborút. Ha megszilárdul a keresztényellenes ateista kommunizmus rendszere, akkor azt már fel lehet használni további kormányok megdöntésére és az illuminátus hegemónia kibővítésére.

Albert Pike írásában azt javasolja, hogy egy tervezett második világháborúhoz ki kell élezni az ellentéteket a fasiszta jellegű nemzeti ideológiát képviselő államok, és a politikai cionizmus között. Ennek a háborúnak meg kell semmisítenie a nemzetközpontú államokat, és el kell vezetniük Izrael állam megteremtéséhez Palesztinában. Ennek a második nagy háborúnak eredményeként meg kell erősíteni a kommunizmust, hogy az alkalmas legyen a világ sakkban tartására. A kommunizmusnak olyan erőssé kell válnia, mint amilyen szellemi és spirituális erőt képviselt a kereszténység. Albert Pike stratégiai elképzelései szerint a harmadik világháború kirobbantása érdekében fel kell szítani a gyűlöletet az iszlám világgal szemben. A harmadik világháború feladata lenne, hogy megoldja a politikai cionizmus és az iszlám világ közötti konfliktust. A két oldal kölcsönösen kimerítené egymást, és ez előkészítené a háttérerők illuminátus központjának a hatalomátvételét globálisan az egész emberiség felett.

Amikor Mazzini 1872-ben meghalt, Albert Pike Adriano Lemmi-t nevezte ki utódjául. Lemmi tevékenységét folytatta a többek között Lenin és Troczkij. A különböző forradalmi mozgalmak tevékenységét a brit, a francia, a német és az amerikai nemzetközi bankárok finanszírozták. Az illuminátus hálózatok mögött vagy még inkább felett gyakorolta a főhatalmat az államok feletti Pénzkartell. Erre utalt Mazzini, aki az illuminátus hálózat első számú vezetőjeként sem érezte magát biztonságban. Halála előtt egyik munkatársának Dr. Breidenstin-nek a következőket írta:

 „A világ minden pontjára elérő testvéri szövetséget alkotunk. Minden igát le akarunk rázni. Mégis van egy láthatatlan, alig érzékelhető hatalom, amely ránk nehezedik. Honnan jön ez? Hol van ez? Senki sem tudja…vagy legalábbis senki nem mondja meg. Ez a mindenhová elérő hatalom, még számunkra is, a titkos-társaságok veteránjai számára, áthatolhatatlan titok.”

Kapcsolódó tanulmányok:

Kinek profitál a menedékipar?
https://drabikjanosblog.wordpress.com/2015/08/21/kinek-profital-a-menedekipar

Drábik János – Miért erősebb az iszlám mint a kereszténység? 
https://drabikjanosblog.wordpress.com/2017/04/17/drabik-janos-miert-erosebb-az-iszlam-mint-a-keresztenyseg

Drábik János – Hogyan jött létre az Iszlám? Igaz-e, hogy a Vatikán közreműködött az iszlám létrehozásában? 
https://drabikjanosblog.wordpress.com/2017/04/15/hogyan-jott-letre-az-iszlam-igaz-e-hogy-a-vatikan-kozremukodott-az-iszlam-letrehozasaban

Coudenhove-Kalergi terve kevert lakosságú Európára 
https://drabikjanosblog.wordpress.com/2015/07/21/coudenhove-kalergi-terve-kevert-lakossagu-europara

A Frankfurti Iskola és a kulturális marxizmus – kinek a kulturális diktatúrája?
https://drabikjanosblog.wordpress.com/2018/08/04/a-frankfurti-iskola-es-a-kulturalis-marxizmus-kinek-a-kulturalis-diktaturaja/

Drábik János – A kulturális marxizmus aláásta a keresztény-nemzeti kultúrát
https://drabikjanosblog.wordpress.com/2018/09/01/drabik-janos-a-kulturalis-marxizmus-alaasta-a-kereszteny-nemzeti-kulturat/

A migráns-invázió a keresztény és fehérfajú Európa Trianonja – A Teljes Tanulmány https://drabikjanosblog.wordpress.com/2016/09/26/a-migrans-invazio-a-kereszteny-es-feherfaju-europa-trianonja-a-teljes-tanulmany

Az Európai Unió és az Arab Világ kapcsolata
https://drabikjanosblog.wordpress.com/2015/09/20/az-europai-unio-es-az-arab-vilag-kapcsolata/

Eurábia lesz Európából?
https://drabikjanosblog.wordpress.com/2015/08/30/eurabia-lesz-europabol/

Összeilleszthető-e az arab és az európai kultúra?
https://drabikjanosblog.wordpress.com/2015/09/06/osszeillesztheto-e-az-arab-es-az-europai-kultura/

Kiszivárgott az Európai Bizottság tanulmánya: 3,8 milliárd embert kell beimportálni az EU-ba https://drabikjanosblog.wordpress.com/2019/05/25/kiszivargott-az-europai-bizottsag-tanulmanya-38-milliard-embert-kell-beimportalni-az-eu-ba

Miért kezdeményezte Párizs Eurábiát?
https://drabikjanosblog.wordpress.com/2015/09/13/miert-kezdemenyezte-parizs-eurabiat/

Drábik János öt+1 legjobb videóelőadása Európa iszlamizációjáról https://drabikjanosblog.wordpress.com/2018/05/01/drabik-janos-ot-legjobb-eloadasa-europa-iszlamizaciojarol/

Faji program a XXI. századra: Létezik!
https://drabikjanosblog.wordpress.com/2015/07/29/faji-program-a-xxi-szazadra-letezik

Kinek profitál a menedékipar?
https://drabikjanosblog.wordpress.com/2015/08/21/kinek-profital-a-menedekipar