JADE HELM 15 – Amerika legnagyobb belföldi hadgyakorlata

A Jade Helm 15 (Zöld Sisak) hadgyakorlat 2015. július 15-én kezdődött és szeptember 15-ig tart. Ezerkétszáz fegyveres vesz részt rajta az Egyesült Államok Különleges Műveletek Parancsnokságának (US Special Operations Command, USSOCOM) az irányításával. A résztvevők többsége a hadsereg úgynevezett „Zöldsapkás” (Green Berets) egységeihez tartozik, de ott vannak a Haditengerészet Különleges Műveleti Kontingensének (a Navy SEALS-nek) és a Légierőnek (az Air Force-nak) a speciális műveletekre kiképzett egységei, valamint a hadsereg több gyalogsági köteléke is.

A hivatalos célkitűzés szerint a gyakorlaton résztvevőknek reális körülmények között, ismeretlen területen kell tapasztalatokat szerezniük. Az Arizonában, Californiában, Nevadában, Floridában, Lousianában, Missisipiben, Új Mexikóban, Texasban és Utahban folyó hadgyakorlat megfigyelésében újságírók nem vehetnek részt. A tilalmat a Fehér Ház rendelte el az amerikai tömegtájékoztatás számára. Az akciók lefolyását azonban közvetlenül megfigyeli a Texasi Állami Gárda, valamint az „Állj Ellent a Jade Helm”-nek nevű civilszervezet. A hadgyakorlaton használnak olyan harci járműveket is, mint a nagy mozgékonyságú, többcélú kerekes jármű, a Humvee, és a vízen jól használható „water buffalo” (vízi bölény) nevű páncélos jármű.

Az amerikai közvéleményből vegyes érzelmeket váltott ki a hadgyakorlat bejelentése. A Különleges Hadműveletek Parancsnoksága által közzétett térkép a hadgyakorlat színterét négy különböző színnel jelölt részre osztotta fel. Kettő állam az ellenséges kategóriába, kettő a barátságos kategóriába lett sorolva, kettőt-kettőt pedig az egyikhez, illetve a másikhoz közelállónak minősítettek. Végül van egy olyan is, Kalifornia, amelynek a déli része ellenségesnek, északi része pedig barátságosnak lett besorolva.

A bírálók egy része azt tette szóvá, hogy valójában lélektani hadműveletet hajtanak végre, azért, hogy az átlag amerikait hozzászoktassák a fegyveres egységek látványához, az utcákon folyó gyakorlatozásokhoz, a gránátok, aknák robbanásához és a legkülönbözőbb helyeken váratlanul felhangzó fegyverropogáshoz. A megzavarodott és megfélemlített emberek ebben a helyzetben nem tudják eldönteni, hogy mi történik körülöttük: csak hadgyakorlatról, vagy pedig katonai hatalomátvételről van szó. Az is felmerült, hogy az igazi cél az amerikaiak által birtokolt fegyverek összegyűjtésének a begyakorlása.

Amikor a tervek és a térképek ismertté váltak, a közösségi médiát még a Jade Helm 15 kezdete előtt elárasztották azok a kommentárok, amelyek sérelmezték, hogy miért minősítették Texast, Utahot és Dél-Kaliforniát ellenséges területnek. Számos spekuláció volt már olvasható arról is, hogy a leredőnyözött Walmart üzletházakat használják majd gerillaháború kialakítására azokon a területeken, ahol létrehozták a FEMA táborokat. Az már széles körben ismert, hogy a FEMA (Federal Emergency Management Agency – Szövetségi Válságkezelési Hatóság) több száz olyan tábort hozott létre (detention, internment, concentration, resettlement camps), amelyek befelé hajló szögesdrótkerítéssel, barakkokkal, box car-okkal, fekete helikopterekkel, sőt, némelyek műanyag koporsók ezreivel vannak ellátva. A táborokban már van személyzet, a fegyveres őrök a helyükön vannak, de tudomásunk szerint ezekben a táborokban egyelőre még nincsenek fogvatartottak.

A texasi lakosokat az aggasztja, hogy a washingtoni kormányzat meg akarja szállni országukat és katonai kormányzást akar ott bevezetni. Ez túlzott aggodalomnak bizonyul, de Greg Abbott, Texas kormányzója, mégiscsak elrendelte a Texasi Állami Gárda mozgósítását abból a célból, hogy tagjai közvetlenül tartsák szemmel a hadgyakorlatot. Abbott kormányzó kijelentette: „A texasiaknak fontos tudniuk, hogy a hadgyakorlat során biztonságuk, alkotmányos jogaik, a magántulajdonhoz való joguk, valamint polgári szabadságjogaik nem lesznek veszélyeztetve.

2015. május 5-én Louie Gohmert texasi republikánus képviselő, aki az amerikai Képviselőház Belbiztonsági Albizottságának a helyettes elnöke, elmondotta, hogy valósággal elárasztották a telefonhívások és e-mailek, mert a texasiak attól tartotanak, hogy a katonai kormányzást kívánják bevezetni. A képviselő hozzátette: meglepi, hogy az ellenségesnek minősített területeken – érdekes módon – mindenütt republikánus többség van, amely ragaszkodik a saját fegyveréhez és vallásához, valamint hisz az amerikai alkotmány sérthetetlenségében. Ezért Gohmert azt ajánlotta, hogy a térképet és az elnevezéseket változtassák meg. Egyértelművé kell tenni, hogy a szövetségi kormányzat nem kíván háborúzni egyetlen tagállama ellen sem.

Az alternatív média olyan személyiségei – mint pl. Alex Jones is – már márciusban arról beszéltek, hogy azért viszik ki a hadsereget az utcákra, mert bármikor bekövetkezhet a pénzügyi összeomlás és még az is lehet, hogy Obama nem távozik a Fehér Házból. (Azaz a jelenlegi alkotmányos előírások félre tételével még egy ciklusra ő tölti be az elnöki tisztséget. Alex Jones ezért a Jade Helm 15-t a katonai diktatúra bevezetését előkészítő lépésnek minősítette.)

Chuck Norris, aki pilótából lett filmművész, Abbott védelmére kelt. Hozzá írott levelében emlékeztetett arra, hogy 2015 februárjában mit mondott az FBI vezetője. E szerint az Egyesült Államoknak mind az ötven államában érezhető az ISIS jelenléte és a Pentagon ezért kényszerült legnagyobb hadgyakorlatának a beindítására – valamennyi haderőnem részvételével – Amerika déli államaiban.

Az Obama-kormányzat számos amerikai szerint közel került a diktatúrához. Obama már rendelkezik a helyzet kézben-tartásához szükséges tervekkel. Arra törekszik, hogy ezek végrehajtása során minél kisebb ellenállásba ütközzék. Ehhez van szüksége a már felépült FEMA táborok álcázott igénybevételére is. Az Obama-kormányzat már hosszabb ideje törekszik arra, hogy az ellenőrzése alá vegye a lakosság birtokában lévő lőfegyvereket. Az amerikai polgárok ezekkel a fegyverekkel az alkotmányban biztosított fegyverviselési joguk alapján rendelkeznek. Aggodalmat keltett az amerikaiakban az is, hogy az Obama-kormányzat a közelmúltban intézményesítette a meghosszabbított fogva-tartást. Az internáláshoz most már nincs szükség arra, hogy az internált gyanúsítható legyen valamilyen bűncselekmény elkövetésével.

Mit jelent a „prolonged detention”? A meghatározatlan idejű fogvatartáshoz (prolonged detention) tehát nincs szükség arra, hogy az őrizetbe vett személy előzőleg bűncselekményt kövessen el. Amikor Obama elnök benyújtotta erre vonatkozó törvényjavaslatát, azzal érvelt, hogy addig szándékozik ő, mint elnök, fogva tartani valakit, amíg azt jónak látja. Mindenki ebbe a körbe tartozik, aki fenyegetést jelenthet Amerika számára és egy jövőbeni bűncselekmény elkövetője lehet. 2014 májusában az amerikai törvényhozás jóváhagyta az Obama által előterjesztett Nemzetvédelmi Felhatalmazási Törvényt (National Defense Authorization Act, NDAA), amely lehetővé teszi amerikai polgárok letartóztatását és fogvatartását meghatározatlan ideig, még akkor is, ha semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy bűncselekményt követtek volna el. (Ez a törvény egyébként az amerikai alkotmányon kívül ellenkezik az ENSZ Alapokmányának több rendelkezésével is.)

2015 azért olyan fontos a FEMA táborok szempontjából, mert most már minden a helyén van az aktivizálásukhoz. A hatalmi elit elfogadtatta a szükséges jogszabályokat, a DHS (a Belbiztonsági Minisztérium) felépítette és felszerelte az internálótáborokat, a személyzet már ki van képezve, csak a koncentrációs táborok lakóinak a begyűjtése van még hátra. Ezt a begyűjtést gyakorolják a Jade Helm fegyveresei nyolc héten át. Washingtoni kormányhivatalokból kiszivárgott dokumentumból már 2012 júniusában értesült az amerikai közvélemény arról, hogy megkezdődött a FEMA táborok berendezése, felszereléssel és személyzettel való ellátása. Olyan megfigyelők, mint pl. Jesse Ventura, korábbi minnesotai kormányzó, több tábort személyesen is felkeresett.

A Pentagon számára készített és kiszivárgott katonai dokumentum leírja, miként készítik fel az amerikai tiszteket a lélektani hadviselésre a politikai másként gondolkodók és ellenálló aktivisták megfegyelmezésére. A lélektani hadviselésre kiképzett tiszteknek az átnevelő-táborokban meg kell tanítaniuk a másként gondolkodó politikai aktivistáknak, hogy miként kell helyesen értelmezniük és értékelniük az amerikai politikai rendszert.

A kézikönyv leírja az internáló-táborokban fogvatartottak regisztrálására vonatkozó irányelveket. Kitér arra, hogyan kell ezt egyrészt Amerikán belül és másrészt globális méretekben végrehajtani. A DHS-hez tartozó valamennyi szervezet aktívan részt vesz a program végrehajtásában, és partnerként működnek közre olyan nemzetközi szervezetek is, mint az ENSZ és a Vöröskereszt.

Az FM 3-39.40 Internment and Resettlement Operations (Internálási és áttelepítési hadművelet) előírásai elsősorban az Egyesült Államok területére vonatkoznak. Nemcsak a DHS-nek és a Pentagonnak kell gondoskodnia a végrehajtásáról, de a civil hatóságoknak is. Szó van természetesen nemcsak a politikai válsághelyzetek, de a természeti katasztrófák esetén is az együttműködés biztosításáról. A vészhelyzetekbe beletartoznak az ember által okozott katasztrófák, a balesetek, a terroristatámadások és az Egyesült Államokhoz, illetve a hozzá tartozó területeken előforduló konfliktusok és incidensek is.

A kézikönyv megfogalmazása szerint a hadműveleteket polgári támogatóakció keretében is végre lehet hajtani. Az Egyesült Államok területén történő végrehajtáshoz felmentést kell kérni a Posse Comitatus törvény rendelkezései alól. Ez a törvény tiltja, hogy a kormány a külső védelemre szolgáló haderőt belföldön vesse be a civil lakosság ellen. A Posse Comitatus alóli felmentéshez szükséges, hogy az elnök lemondjon végrehajtói hatalmáról. A dokumentum kitér arra is, hogy az őrizetbe vett személyeket társadalombiztosítási számuk alapján azonosítanák. Meghatározza a kézikönyv a civil internáltak rendeltetését is. Megfogalmazása szerint az állampolgárokat biztonsági okokból, védelemként, illetve abban az esetben lehet fogva tartani, ha a személy vétséget követett el a fogva tartást elrendelő hatalom ellen.

A kézikönyv kitér arra is, hogyan kell elvégezni a fogvatartottak átnevelését a regisztrációjukat követően. A hangsúly az amerikai kormány irányelveinek és rendelkezéseinek az elfogadtatásán van. A politikai másként gondolkodóknak és a szakadároknak le kell mondaniuk eddig vallott nézeteikről. A pszichológiai hadműveletre kiképzett tiszt feladata az átnevelés. Ő az, aki megtervezi a fogvatartottak megbékéltetéséhez és megtöréséhez szükséges lélektani befolyásoló-eszközöket. Ezeknek az eszközöknek el kell érniük, hogy a fogvatartottak elfogadják a fennálló rendet, az intézmény fennhatóságát és szabályait. Az önálló akaratképzésre és közéleti cselekvésre képes amerikaiakat úgy kell átnevelni, hogy a program befejezése után csökkenjen, vagy megszűnjön a kormányzó hatalommal szembeni ellenséges hozzáállásuk. Fontos feltétel a politikai aktivisták beazonosítása. A táborokban biztosítani kell olyan hangosbeszélőket és más információs eszközöket, amelyek alkalmasak az utasítások közlésére. A katonaságnak fel kell készülnie arra, hogy segítséget nyújtson a rendőrségnek, a fogvatartottak és a polgári személyek ellenőrzésére szükséghelyzet esetén.

Végül arra is kell törekedni a lélektani hadviselés tervezőinek, irányítóinak és kivitelezőinek, hogy a fogvatartottakban kialakuljon az amerikai politika iránti megértés és hálaérzés. A FEMA táborok nem börtöntáborok, amelyekben bűncselekményt elkövetett és az illetékes bűnüldöző hatóságok által jogszerűen elítélt rabok laknak. A FEMA táborokban szellemi önrendelkezésükhöz és szabadságjogaikhoz ragaszkodó emberek élnek. A kézikönyv szerint az áttelepítési műveletek során szükségessé válhat nagy létszámú polgári személy ideiglenes – kevesebb, mint hat hónapra szóló, vagy hosszabb idejű, hat hónapot lényegében korlátlanul meghaladó időre történő – elszállásolása.

Az 1987-es Irán-Contra ügy kapcsán már napvilágra került, hogy létezik olyan program, amelynek keretén belül a szövetségi kormány felfüggesztené az alkotmányt, szükségállapotot hirdetne ki, hogy azután a katonai vezetés vegye át a hatalmat a helyi önkormányzatoktól. Az ellenállókat pedig gyűjtőtáborokba zárják, mint nemzetbiztonsági kockázatot jelentő ellenállókat.

Obama elnök már 2011 decemberének utolsó napján aláírta a határozatlan idejű fogva tartásról szóló jogszabályt, amely lehetővé teszi amerikai állampolgárok letartóztatását, parancsnélküli elfogását, és tárgyalás nélküli, határozatlan időre szóló fogva tartását. Ezt erősítette meg jóváhagyólag az amerikai Kongresszus 2014 májusában. A Jade Helm 15 hadgyakorlat keretében pedig a jövőbeni táborlakók összegyűjtését gyakorolják.

A lap és a mellékelt tanulmány szövege szerzői jogvédelem alatt áll, felhasználni csak pontos forrásmegjelöléssel, és ide mutató linkkel szabad.