Bevándorlási-kérdés Magyarországon

A magyar nemzet valódi szükségleteiből és érdekeiből kiinduló nemzeti kormány arra keresi a választ, hogy miért lett hirtelen annyi menekült és illegális megélhetési bevándorló. A válasz egyszerű lenne, ha az okokat keresnénk és nem a következményekre összpontosítanánk. Ahhoz, hogy megtaláljuk erre a súlyos problémára a jó terápiát, ahhoz először jó diagnózisra lenne szükség.

Kép: Google

Kép: Google

Az Európát elárasztó menekülthullám és bevándorló-áradat annak a következménye, hogy a szervezett magánhatalom – pontosabban a pénzhatalmi világelit – jelenlegi világhegemóniájának a megőrzése végett 2001 óta folyamatosan háborúzik a Közel-Keleten, valamint Észak-Afrikában. A világhatalom megtartásához szükség van a dollár-rendszer megtartásához, ehhez pedig szükség van a közel-keleti energiahordozók feletti ellenőrzésre. A pénzhatalmi világelit Afganisztánnal, Irakkal kezdte, majd folytatta Szomáliával, Eritreával, Szudánnal, az „Arab Tavasszal”, a líbiai állam felszámolásával, Szíria szomalizálásával, az Irán elleni szankciókkal, a kijevi államcsínnyel és a NATO Oroszország határaihoz való közvetlen kiterjesztésével.

Ha a NATO, amely a nyugti terjeszkedés eszközévé vált, nem bombázza szét Afrika egyetlen jóléti államát, Líbiát, akkor ma Európát nem árasztanák el a menekültek és a jobb élet reményében útra kelt bevándorlók tíz- és százezrei. Líbia, amely Kadhafi idején magas életszínvonalat biztosító jóléti állam volt, a NATO által kirobbantott háborút megelőzően maga látta el Európa védelmét az afrikai és részben ázsiai menekültáradat megfékezésével. Líbia is bevándorlási célpont volt, mert az országban biztosítva volt a közrend és a magas életszínvonal. Kadhafinak megállapodása is volt több európai országgal, hogy gondoskodik az embercsempészet felszámolásáról és saját hajóival védelmezi Európát a menekültek és a bevándorlók beözönlésétől. Líbia vállalt kötelezettségének maradéktalanul eleget is tett.

A Nyugat egyrészt szétbombázta és kirabolta Líbiát, másrészt olyan kaotikus viszonyokat hozott létre, hogy ebben az egykor virágzó észak-afrikai országban már évek óta nincs működőképes államhatalom. Így Líbia a pénzhatalmi világelit stratégiájának köszönhetően nemcsak az anarchia áldozatává vált, hanem az embercsempészek szabad prédája is lett. A szervezett magánhatalom felelős azért, hogy az Európai Unió 2015-ben már nem képes megbirkózni a rázúduló menekültáradattal. Az illegális bevándorlás kérdése az egyik legégetőbb problémává vált. Az EU déli határait gyakorlatilag folyamatosan ostromolják a menekültek és a bevándorlók. Ezek a szerencsétlen emberek elsősorban a pénzhatalmi világelit áldozatai. A líbiai államot is kirabló, az egész Közel-Keletet lángba borító pénzhatalmi világelit Európa népei nyakába varrta felelőtlen és önző politikájának a következményeit. Európa országai nincsenek felkészülve arra, hogy az új helyzetben milliós nagyságrendben fogadjanak be az éhínség és a háború elől menekülő emigránsokat. Magyarország sem alkalmas arra, hogy többszázezer menekült és bevándorló célországa legyen.

Itt nemcsak arról van szó, hogy a magyar történelem folyamán az országnak rendkívül sok hátránya volt abból, hogy többször is elözönlötték idegenek. A neoliberális kozmopoliták államalapító királyunknak, Szent Istvánnak a fiához intézett intelmeit tudatosan félremagyarázva azt ismételgetik, hogy az idegenek jelenléte erősíti az országot, vagyis minél több idegen él benne, annál erősebb Magyarország.

A túl sok idegen azonban nem erősíti, hanem gyengíti Magyarországot és a benne élő magyar nemzetet. Megnehezíti, hogy Magyarország megmaradhasson a magyar nemzet országának, a magyarok egyetlen hazájának Túl sok idegent nem lehet sem integrálni, sem asszimilálni. Ezért a tömeges bevándorlás és menekültáradat nem erősíti az Magyarországot és a magyar nemzetet, hanem gyengíti és felbomlasztja azt. Minden az arányokon múlik. Az azonban, amit a pénzhatalmi világelit Európára és köztük Magyarországra rákényszerít, minden elfogadható mértéket meghalad és ezért irracionális és kártékony politika.

Az Egyesült Államok vazallusaként viselkedő brüsszeli bürokrácia a pénzhatalmi világelittel szembeni szervilis politikájával bebizonyította, hogy az EU népeit teljes mértékben alárendeli a szupergazdag bankárok érdekeinek. Ha egy kormány a választópolgárok szükségleteiből, érdekeiből és értékeiből indul ki, és ezeknek ad elsőbbséget a pénzhatalmi világelit kiszolgálásával szemben, akkor a neoliberális sajtó automatikusan  „populistának” minősíti. A neoliberális kozmopoliták érdemi párbeszéd helyett a vita elfojtását követelik. Nem az foglalkoztatja őket, hogy milyen okok idézték elő a súlyos problémákat, hanem az, hogy ezekről a problémákról hogyan illik beszélni úgy, hogy a globalista világelit uralmi törekvései rejtve maradjanak.

Az Európát sújtó menekültügyi és bevándorlási problémát a Közel-Kelet erőforrásaiért folyó háború megszüntetésével kell kezdeni. A második lépés a világ pénzrendszerének a módosítása, amely megszüntetné azoknak az országoknak az adósságfüggését, amelyekből a menekültek többsége származik. A jelenlegi kamatmechanizmussal működtetett pénzrendszer a velejáró adósságfüggéssel a harmadik világ országai nyomorának a legfőbb okozója. Az egypólusú világrendhez ragaszkodó pénzhatalmi világelit ezt a diagnózist és a többpólusú világrendre való áttérést elutasítja.

Ehelyett álszent módon arról beszélnek, hogy az az ország, amelynek a kormánya felveti a valódi kérdéseket, annak hanyatlik a politikai kultúrája, mert szakít az európai értékekkel. A brüsszeli bürokrácia azonban hallgat arról, hogy legfontosabb európai értéknek a szupergazdag és dekadens nemzetközi pénzoligarchia maximális kiszolgálását tekinti. Egyre több európai utasítja el a szervilis lakájoknak ezt a degenerált magatartását. Az európai polgárok többsége ma már elég tájékozott ahhoz, hogy meg tudja fogalmazni saját érdekeit. Ezért van szükség arra, hogy Magyarországon is érdemi párbeszéd kezdődjön a menekültek és bevándorlók súlyos problémájáról, valamint a tagállamok szuverén jogainak a kibővítéséről.

A lap szövege szerzői jogvédelem alatt áll, felhasználni csak pontos forrásmegjelöléssel, és ide mutató linkkel szabad.