“Szabad Oroszország” – Terv az információs és lélektani hadviselésre (NATO-US-UK, 2015)

A NATO-US-UK katonai tanácsadóinak az útmutatásai alapján az Ukrán Különleges Szolgálatok elkészítették a „FREE RUSSIA – Plan of information and psychological operation” (Szabad Oroszország – Terv az információs és lélektani hadviselésre) elnevezésű programot, amely pontos eligazítást ad azoknak a Nyugat által létrehozott és finanszírozott „civilszervezetek” számára, amelyeknek a feladata egy színes-gyümölcsös-bársonyos álforradalom révén rendszerváltást kikényszeríteni Oroszországban.

A lélektani hadművelet célja: pánikot kelteni és elterjeszteni a defetista eszméket az ellenséges népességben (különböző térségekben és különböző társadalmi rétegekben) azért, hogy az orosz állam és a civilszervezetekhez tartozó tömegtájékoztatás azokra a kérdésekre és társadalom-lélektani állapotokra összpontosítson, amelyek aláássák az orosz politikai rendszer alapjait.

Érdemes áttekinteni, hogy a „FREE RUSSIA” terv milyen feladatok elvégzését ajánlja:

 • Információs támogatást kell nyújtani az Orosz Föderáció nemzeti autonómiával rendelkező részein az elszakadási törekvéseknek.
 • Erősíteni kell a demokratikus ellenzék befolyását az orosz belpolitikában a fennálló rendszer bírálatához szükséges információk nyújtásával.
 • Folyamatosan tájékoztatni kell azokat a társadalmi szervezeteket, amelyek nem állnak az orosz államszervezet ellenőrzése alatt, különösen azokat, amelyek amerikai pénztámogatásban részesülnek, és az orosz fegyveres testületekben szolgálók jogait védelmezik.
 • Terjeszteni kell azokat a híreszteléseket, hogy Oroszországot állítólag a Krímből származó iszlám radikalizmus fenyegeti.
 • Meg kell győzni az orosz üzleti és értelmiségi elitet arról, hogy csak egyetlen módja van az orosz államiság és a gazdasági stabilitás megőrzésének, ha megváltoztatják a fennálló rendszert.
 • Növelni kell a radikális elégedetlenséget az orosz lakosság körében, le kell járatni az uralkodó rendszert, terjeszteni kell a döntő forradalmi akciók iránti igényt, amelyek kedveznek a társadalmi változásokat igénylő közhangulat kialakulásának.
 • Alá kell ásni a bizalmat a fennálló orosz rendszerben, lejáratva a Putyin által kinevezett személyeket.
 • Meg kell győzni a lakosságot az Oroszország, Fehéroroszország és Kazahsztán között fennálló állítólagos kölcsönös bizalmatlanságról, úgy mutatva be ezeket az országokat, mint amelyek az orosz agresszió és a Kreml birodalmi ambícióinak a lehetséges célpontjai.
 • Aktivizálni kell az információs tevékenységet Oroszország határtérségeiben (abban az esetben, ha a háború folytatódik Ukrajnában, a határtérségekben számolni kell a felfegyverzett zsoldosok erőszakos és terrorista cselekményeivel).
 • Szervezetten kell terjeszteni a megtévesztést, az ártalmas híreszteléseket, a pánikot és a pesszimista közérzetet szolgáló információkat a szeparatisták ellenőrzése alatt álló területeken.
 • Névtelen, virtuális technikai központokat kell létrehozni a lélektani, valamint a felforgató akciók- és műveletek helyi hálózata számára az ellenfél ellenőrzése alatt álló pontosan meghatározott zónákban.

Létre kell hozni és támogatni kell egy össz-orosz szakadár mozgalmat a „Szabadságot a Nemzeteknek” címmel:

 • A virtuális mozgalmat kombinálni kell az összes többi erőfeszítéssel, hogy az ideológiai és gyakorlati program legyen a „tatárföldi, baskíriai, kubáni, nyugat-szibériai, tuvai, jakutföldi, kalinyingrádi, dagesztáni és csecsenföldi szeparatista szervezetek számára”.
 • A közösségi-hálók megfelelő részeiben terjeszteni és támogatni kell ezeket az eszméket és a politikai programot, hogy azok széleskörű válaszreakciókat váltsanak ki ezekben a térségekben.
 • Nagyarányú szeparatista mozgalom és reálisan létező szervezetek látszatát kell kelteni: terjeszteni kell ezekről a struktúrákról, kiképzőtanfolyamokról, valamint online rádióállomásról szóló videó üzeneteket.

Együtt kell működni az orosz ellenzékkel:

 • A külföldi megbízottaknak virtuális kapcsolatok útján támogatniuk kell az orosz ellenzék közismert képviselőit, akik képesek olyan tiltakozási hullámot kiváltani, mint amilyenre a Bolotnaja Téren került sor[1].
 • Meg kell szervezni az olyan tényekről szóló 24 órás információ-áramlást, amelyek lejáratják a fennálló rendszert Oroszországban.
 • Az ukrán nép érdekeit képviselő szószólókként kell használni az orosz ellenzék vezetőit (ebben az időpontban csak Borisz Nyemcov az egyedüli, aki ezt felvállalta)[2].

A dokumentum szerint alá kell ásni a bizalmat a fennálló rendszerben, le kell járatni Putyint és az általa kinevezett vezetőket. Az útmutató a következő neveket sorolja fel: V. Putyin, Sz. Ivanov, N. Patrusev, V. Matvienko, S. Nariskin, A. Bortnyikov, S. Sojgu, V. Zolotov, Sz. Lavrov, D. Rogozin, I Szecsin, G. Timcsenko, U. Kovalcsuk, A. Rotenberg és B. Rotenberg. A legfontosabb személy, akinek a hitelét alá kell ásni, természetesen Vlagyimir Putyin.

Szergej Sojgu hadseregtábornok, védelmi-miniszter, Alexander Bortnyikov hadseregtábornok, a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSB) igazgatója, és Viktor Zolotov vezérezredes, a Belbiztonsági Csapatok parancsnoka, a belügyminiszter első helyettese vonatkozásában a „FREE RUSSIA” konkrét ajánlásokat is tesz.

Sojgu tábornokról azt állítja, hogy leginkább a védelmi-minisztérium gazdasági részlegein keresztül lehet lejáratni, amelyek illegális ingatlan ügyletekkel foglalkoznak, és amelyek túlárazzák a hadsereg építkezési szerződéseit.

Bortnyikov tábornokot reakciósnak, a szabadság elnyomójának és az emberjogi aktivisták üldözőjének kell beállítani. Le lehet járatni azzal is, hogy az FSB annak idején támogatta Janukovics volt elnököt. Hivatkozni kell arra, hogy S. Beszeda[3] tábornok többször is felkereste Kijevet 2013 őszén és részt vett az ukrán speciális erők irányításában.

Zolotov tábornokot, a Belbiztonsági Csapatok parancsnokát úgy kell beállítani, hogy katonai bűnöző és az Ukrajna elleni orosz invázió egyik parancsnoka. Személyes tulajdonságain keresztül különösen sebezhető. Arra kell hivatkozni, hogy „diktátor módjára viselkedik, összeesküvést szervez, katonai államcsínyt készít elő”.

Együttműködés az oroszországi Ötödik Hadosztállyal:

 • Együtt kell működni az „Ötödik Hadosztállyal” Oroszországban, a független médiával, valamint azokkal, akik külföldi alapítványoktól pénzügyi segélyben részesülnek.
 • Terjeszteni kell az emberi jogok oroszországi megsértéséről szóló információkat, különösen az Ukrajnába küldött fegyveresekre vonatkozóan.
 • Maximális gyorsasággal kell eljuttatni az orosz hallgatósághoz a nekik szánt információkat. (Jelenleg csak a Katona-anyák Bizottságainak a „horizontális kapcsolatai” foglalkoznak ezzel.)[4]

Meg kell szervezni a „Krími Iszlám Ellenállás” virtuális (képzeletbeli) szervezetének a támogatását:

 • Fel kell fedni azokat a szervezeteket, amelyek kapcsolatot tartanak a radikális iszlámistákkal.
 • Misztifikálva a krími iszlámistákat, úgy kell beállítani őket, mint az új „ellenséget”.
 • Az orosz blogokban folyamatosan vitákat kell folytatni az új terrorizmus menedékhelyeiről, és a radikális iszlám-ideológia terjedéséről.
 • Be kell vinni a köztudatba azt a szóhasználatot, hogy „Krím az új Csecsenföld Oroszország számára”.

Le kell járatni az orosz vezetés totalitárius politikáját:

 • Elemző és közérthető tudományos magyarázatot kell adni az orosz elszigetelődési politika „kilátástalanságáról” és az „új hidegháborúról”.
 • Meg kell magyarázni, hogy milyen következményekkel jár az orosz kormány külpolitikája az oligarchiára, a középosztályra, a tekintélyes egyetemek diákjaira és a kiemelkedő orosz személyiségekre nézve, bemutatva a történelmi párhuzamokat a Szovjetunióban, Kelet-Európában és a Közel-Keleten összeomlott tekintélyuralmi rendszerek vonatkozásában.
 • Egyértelművé kell tenni, hogy ha a kormányzat elzárja a fiatal oroszok számára a nyugati országokba vezető utakat, akkor az akadályozza a tudományos csereprogramokat és karrierjük kibontakozását.
 • Be kell vésni az orosz társadalom tudatába azt az eszmét, hogy „Oroszország szétrohad a totalitariánus neo-ortodoxia körülményei között”.

A radikális és ellenzéki mozgalmak támogatása:

 • Létre kell hozni az internetes kapcsolati-hálót az orosz radikális szervezetek, a nemzetközi radikális sejtek, valamint az ál-radikális szervezetek között.
 • Fel kell építeni a „bosszúálló” imázsát, aki az ellenzéki erőket személyesíti meg Oroszországban és a külföldi mozgalmakban, és aki képes egy forradalmi folyamatot elindítani Oroszországban. Abban az esetben, ha az illetékes hatóságok nyílt összeütközésbe kerülnek velük, akkor azt az ukrán emberjogi aktivistáknak fel kell nagyítaniuk a külföldi média számára azokkal a témákkal együtt, amelyek benne vannak a forgatókönyvekben. Ezek arról szólnak, miként kezdődik el a boszorkányüldözés a fővárosban és a vidéki térségekben a Putyin-rendszer elleni társadalmi tiltakozás miatt.
 • „Lőpor-összeesküvést” kell szervezni Putyin ellen és találni kell egy „Orosz Guy Fawkes”-t[5].

Le kell járatni az Oroszország által kezdeményezett integrációs folyamatot:

 • Oroszország és a partnerei közti kapcsolatot a Vámunió és az Orosz Unió vonatkozásában a problémák szempontjából kell megközelíteni (elsősorban Fehéroroszország és Kazahsztán vonatkozásában), azt kell terjeszteni, hogy „Oroszország a jövőben agressziót tervez ellenük”, a „Kreml a Szovjetunió visszaállítására törekszik”, és hogy „Moszkva újgyarmatosító politikát akar folytatni”.
 • Igénybe kell venni propaganda céljára a Független Államok Közösségében a külföldi pénzügyi támogatásban részesülőket, majd pedig bloggerek útján tovább kell terjeszteni ezeket a nézeteket a kijelölt célországokban.
 • Létre kell hozni az orosz interneten olyan honlapokat és blogokat, amelyek nyitva állnak a Kreml számára kedvező nézetek és propaganda számára, s így kell kiprovokálni az orosz elnöknek és munkatársainak a „soviniszta nézeteit és imperialista ambícióit” elítélő bírálatokat.

Együttműködés az orosz határ térségében élő lakossággal:

 • Terjeszteni kell a lakosság társadalmilag aktív részeiben azokat a híreszteléseket, hogy ha a háború folytatódik, akkor a lakosságnak számolnia kell az erőszak újabb hullámával, az infrastruktúra lerombolásával és a háborús helyzet valamennyi más következményével.
 • Az orosz csapatok állomásoztatása ezekben a zónákban megváltoztatja az eddigi életkörülményeket (kiürítés, mozgósítás) és jelentős károkat fog okozni.
 • A lehetséges támadások célpontjai a határzónák és számolni kell a radikális szervezetek terror-akcióival.
 • Az Ukrajnával való kapcsolatok megromlása súlyos gazdasági következményekkel jár a határterületeken élők számára (a kereskedelmi kapcsolatok felszámolása és az „ügyeskedő feketézés”[6], amelyet a határzóna lakóinak jelentős része folytat).

Együttműködés az Oroszországban szétszórtan élő ukrán közösségekkel:

 • Aktivizálni kell az együttműködést az Oroszországban élő ukrán diaszpóra képviselőivel, nemzeti és kulturális szervezeteivel, elsősorban a befolyásos üzletemberekkel, a közigazgatás tagjaival, valamint a közéleti- és kulturális élet ismert személyiségeivel.
 • Ki kell alakítani körükben az orosz kormány Ukrajna irányában folytatott politikájával szemben az elutasító magatartást, az ukrán kormány erőfeszítésével szemben pedig – amelyek az ország területi egységének és állami szuverenitásának a megőrzését célozzák – a pozitív beállítódást.

Terjeszteni kell a megtévesztést és a pánikhangulat keltését a szakadárok körében:

 • Létre kell hozni a híresztelések, félrevezető tájékoztatások és pánikhangulat keltését végző hálózatot azokhoz a struktúrákhoz hasonlóan, amelyeket az ellenség aktívan használ (különösen azokon a területeken, ahol alacsonyszintű a mobiltelefon-hálózat, az internet és a tömegtájékoztatási médiumok elérhetősége).
 • Megkülönböztető figyelmet kell fordítani az ellenség félrevezetésére az Ukrán Fegyveres Erők terveit és gyakorlati tevékenységét illetően, továbbá fokozni kell a kölcsönös bizalmatlanságot és pánikhangulatot a szeparatisták körében, feszültté kell tenni a viszonyt a helyi lakosság és a fegyveres ellenállók között.

Létre kell hozni névtelen virtuális technikai központokat:

 • A helyi lélektani hadviselés, felforgató akciók és műveletek irányítására létre kell hozni névtelen virtuális technikai központokat az ellenség által őrzött területeken, elsősorban a Krímben.
 • Egyes időszakokban (például választások idején) igénybe kell venni a legkülönbözőbb trükköket névtelen üzenetek terjesztésére, bizonyos szervezetek és struktúrák működésének a megbénítására.

A feladatok végrehajtását végző fegyveres testületek és eszközök:

 • Ukrán Biztonsági Szolgálat
 • A terrorista-műveletek irányítótörzse (ATO[7])
 • Az Ukrán Fegyveres Erők tábornoki Karának a Központi Hírszerző Igazgatósága
 • Az Ukrán fegyveres Erők információs és Lélektani Hadműveletének 74 Központja
 • Az Ukrán Fegyveres Erők információs és Lélektani Hadműveletének 16 Csoportja

Együtt kell működni:

 • A NATO Stratégiai Kommunikáció Kiválósági Központjával
 • A NATO Kooperatív Kibervédelmi Kiválósági Központjával
 • Az Egyesült Államok Speciális Hadműveleti Parancsnokságával (U.S. Special Operation Command)
 • Az Egyesült Államok Kibervédelmi Parancsnokságával (U.S. Cyber Command)
 • A 4. katonai Információ-támogató Hadműveleti Csoporttal (4th Military Information Support Operation Group)
 • (Egyesült Királyság) A 15 Lélektani Hadműveletek Csoportjával (15 Psychological Operations Group, UK)
 • A 77. Brigáddal (Egyesült Királyság) (77. Brigade, United Kingdom)

A feladatok végrehajtásához szükséges információk forrásai:

 • Az ukrán tömegtájékoztatási intézmények (’Ukranszkaja Pravda’, ’Korrespondent’, ’Obozrevatel’, ’Tsenzor’, ’5 Channel’, ’Gromadszke.tv’ és a többiek)
 • Orosz tömegtájékoztatási intézmények (’Moszkvai visszhang’ rádió-állomás, ’Dojd’ tv-csatorna, ’Novaja gazeta’,’Szlon’, ’Sznob’, ’Meduza’, ’The Moscow Post’, ’Insider’ tájékoztató szervezetek elektronikus változatai)
 • Az Ukrán Védelmi-minisztérium speciális projektjei (InformNapalm, StopFake, Information Restistance, Flot 2017)

Az ismertetett dokumentumból kiderül, hogy az ukrán konfliktusban a Nyugat, konkrétan a Washington-NATO-London triumvirátus kulcsszerepet játszik. A NATO Kibervédelmi Kiválóság Központja 2008. május 14-én jött létre a 2008. április 3-án Bukarestben megtartott NATO csúcstalálkozó után. Az erőteljes amerikai nyomás ellenére Ukrajna, Grúzia és Macedónia nem kapott meghívást a katonai szövetségbe a bukaresti NATO csúcson. Washington azt akarta, hogy Ukrajnát és Grúziát vonják be a Tagsági Akciótervbe. A NATO ezen a tanácskozáson járult hozzá a rakéta-védelmi rendszer európai kiépítéséhez, amely ellen Moszkva már több ízben is tiltakozott.

Ukrajnában nemcsak aszimmetrikus polgárháború folyik, ahol a kijevi kormány nehéztüzérséget és légierőt is bevet az ellene fellázadt dél-keleti országrész lakóval szemben, akiknek csak kézifegyvereik, illetve a kijevi csapatoktól zsákmányolt nehézfegyverei vannak. Miközben némileg csökkent a fegyveres harcok intenzitása a Minszk 2. tűzszüneti megállapodás nyomán, a propagandaháború azonban felerősödött. A NATO Stratégiai Kommunikáció Kiválósági Központja által kidolgozott stratégia alapján propaganda hadosztályok vívják a küzdelmet az ukrán és az orosz nép, valamint a világ közvéleményének a befolyásolásáért. A tudati háborúban valójában a tényekhez igazodó információk ütköznek meg a szakértők által kidolgozott és a globális média által terjesztett dezinformációkkal. Az ukrán konfliktus is, amelyben propaganda hadosztályok csapnak össze nap mint nap, igazolja Churchill álláspontját, amely szerint háború idején az igazság oly féltett érték, amelyet a hazugságok hadosztályaival kell védelmezni.

[1] 2012. május 6-án a „Milliók menete” során, Moszkvában, amikor a tüntetők a Jakimanka utcán haladtak a Bolotnaja Tér irányába a tüntetés színhelyére, a hatóságok letartóztattak 27 személyt azzal a váddal, hogy lázadást szítottak és erőszakosan léptek fel a rendőrséggel szemben. A letartóztatottak között négy nő volt. Az egyik gyanúsított öngyilkosságot követett el. Több mint 400 embert vettek őrizetbe, és a büntetőeljárás 2015 áprilisában még folyamatban volt. – D.J.

[2] Amikor az ukrán különleges szolgálatok a „FREE RUSSIA” programot elkészítették, Borisz Nyemcov még élt. 2015. február 27-én ölték meg csecsen merénylők. A büntetőeljárás még folyamatban van.

[3] Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat, az FSB Operatív Információs valamint Nemzetközi Kapcsolatokkal foglalkozó részlegének az irányítója, Szergej Beszeda vezérezredes, 2014. február 20-21-től Kijevben tartózkodott. Az volt a feladata, hogy a kijevi-orosz Nagykövetség biztonsági intézkedéseit ellenőrizze. Találkozott az Ukrán Biztonsági Szolgálat, az SBU vezetőivel, de Janukovics elnökkel nem találkozott. Az Arszenyij Jacenyuk által kinevezett Valentyin Nalivajcsenko, az SBU új vezetője, azt állította, hogy az FSB részt vett az ún. anti-terrorista műveletek tervezésében és végrehajtásában.

 A lengyel Új Jobboldali Kongresszus nevű parlamenti párt elnöke, a 72 éves matematikus és filozófus Janusz Korwin-Mikke, 2015. április 18-án kijelentette, hogy az EuroMaidan tüntetéseket a CIA és lengyel kollaboránsaik szervezték. A mesterlövészeket is Lengyelországban képezték ki. Így fogalmazott: „Igen, ez valójában a mi műveletünk is volt… A mesterlövészek szintén Lengyelországban kaptak kiképzést. A Frankfurter Allgemeine Zeitung, korábban már írt arról, hogy pontosan ki nyitott tüzet Kijevben. A terroristák 40 tüntetőt és 20 rendőrt lőttek le, hogy kiprovokálják a zavargásokat, de végül nyilvánosságra jutott az igazság.

[4] Központosított tájékoztatási hálózatra van szükség, mert a katonák szülei most csak alkalomszerűen tájékoztatják egymást. – D.J.

[5] Guy Fawkes (1570-1606) egy angol katolikus összeesküvő csoport tagja volt, akik 1605-ben merényletet terveztek I. Jakab angol király ellen és egy katolikus uralkodót akartak a trónra ültetni. A merénylethez szükséges lőport a Lordok Háza alatt egy pincébe helyezték el és Fawkes-t bízták meg az őrzésével. A király emberei Fawkes-t elfogták, felségárulás vádjával elítélték és kivégezték.

[6] „Ügyeskedő feketézés”: A feketegazdaság erősödésére utal, amely elkerülhetetlen következménye a tűzszünet ellenére továbbra is folyó harcoknak, amely megbénítja, illetve lehetetlenné teszi a kereskedelem normális működését. – D.J.

[7] Anti-terrorist Operation – Terrorista-ellenes Hadművelet: a kijevi kormány által Dombászban folytatott polgárháború elnevezése

Dokumentum-forrás: SZABAD OROSZORSZÁG
(https://drakulablogdotcom3.files.wordpress.com/2015/04/free-russia.ppsx)

A lap szövege szerzői jogvédelem alatt áll, felhasználni csak pontos forrásmegjelöléssel, és ide mutató linkkel szabad.