NATO-dokumentumok Ukrajna vonatkozásában – Cél a társadalom alapjainak az újjáépítése

A hivatkozott NATO-dokumentumokból kiderül, hogy a StratCom által szervezett koordináló találkozóra a lett fővárosban, Rigában került sor 2015. február 19-én. A StratCom itt nem a Strategic Command-ot (STRATCOM – Stratégiai Parancsnokság) jelenti, amely egyike az Egyesült Államok három Egyesített Hadműveleti Parancsnokságának. Ezúttal a StratCom (Strategic Communication – Stratégiai Kommunikáció) a propagandaháború stratégiájára és taktikájára vonatkozik. Ukrajnában a kijevi kormány tömegtájékoztatása nem volt képes a polgárháború igényeinek megfelelően befolyásolni az ország dél-keleti tartományait. Nem működtek megfelelő közszolgálati rádiók és televíziók. A sugárzott tartalomból hiányoztak az új kijevi rendszer sikereiről tájékoztató információk. A Kelet-Ukrajnában élők bizalmatlanságát a kijevi kormányzattal szemben nem lehetett megváltoztatni. Minderre nem kielégítő magyarázat az, hogy Oroszország tömegtájékoztatása viszont hatékonyan befolyásolta nemcsak Dombász, de egész Ukrajna lakóit.

A NATO-dokumentumokból kiderül, hogy ezért a sikertelenségért a kijevi kormányzat gyenge közvélemény-befolyásolási kapacitását hibáztatják. A NATO most elfogadott stratégiai kommunikációs irányelvei szerint a diplomáciának, a katonai propagandának, a koordinált lélektani akcióknak a Nyugati Szövetség politikáját kell támogatniuk. Első és legfontosabb feladata a Nyugati Szövetség céljainak az elfogadtatása, és a céltársadalom tudati befolyásolásának konkrét feladatait már a tervezés legkorábbi fázisaiban is érvényesíteni kell.

Ukrajna esetében az egyik feladat a hatékony orosz tájékoztatási-rendszer befolyásának a csökkentése. A Nyugat nagyobb összeggel kívánja támogatni azt, amit nemzeti megbékélésnek nevez. Hatékony kommunikációval akarják helyreállítani a lakosság bizalmát a kijevi kormányzatban, de segíteni kívánják a részvételi demokrácia mechanizmusainak is a kiépülését a regionális tömegtájékoztatás megerősítésével. Arra számítanak, hogy így csökkenteni tudják az orosz befolyást. E feladat végrehajtásában részt venne az Ukrán Nemzetközi Politikai Intézet (Ukranian Institute for International Politics, UIIP), a Borysfen Intel (BI) Geopolitikai Tanulmányok Analitikai Központja, valamint az Ukrán Fegyveres Erők Parancsnokságának polgári-katonai együttműködési részlege.

A Sputnik News orosz állami hírügynökség – amely a RIA Novosti hírügynökség, valamint az Oroszország Hangja rádió egyesüléséből jött létre és 2014 novemberében kezdte meg működését – megerősítette, hogy létezik egy Conflict Pool Project, amelyet az Egyesült Királyság Nemzetközi Fejlesztési Minisztériuma és a kijevi-brit Nagykövetség gondoz.

A Conflict Pool programot 2001-ben alapították, 2008-ban átszervezték és több brit állami intézmény finanszírozza. Az alapot azért hozták létre, hogy egyesítse a katonai-diplomáciai és a gazdasági szakértelmet a kormányzat konfliktus-megelőzési tevékenysége érdekében. A Conflict Pool célja támogatni a stabilitás-építés tengeren túli stratégiáját (Builiding Stability Overseas Strategy, BSOS). Már a kezdet kezdetén megelőzni a konfliktust, egyre nagyobb teret nyert 2000 után. Elfogadottá vált, hogy a konfliktus megelőzésére fordított összegek sokkal kisebbek, mint amennyit a már kirobbant erőszakos konfliktusok kezelésére kell fordítani. Ezért a Conflict Pool azt a célt tűzte ki, hogy a konfliktus-megelőzést a politikai rendszer egészére, valamint a helyi, regionális és sokoldalú konfliktus-kezelésre összpontosítja.

Az erőszakos konfliktusokat rendszerint az adott társadalomban már hosszabb ideje meglévő feszültségek váltják ki. Ezért a hatékony megközelítés az, ha a kiváltó okok megszüntetését minél előbb megkezdik. Angolul ezt hívják „upstream conflict prevention”-nak, azaz, ha már a „vízfolyás kezdetén” beavatkoznak. Ukrajna esetében a Conflict Pool Project azt tűzte ki célul, hogy Kelet- és Dél-Ukrajnában újra beindítják a kommunikációs és közösségi párbeszédet. A regionális tömegtájékoztatási szervezetek és az internet bevonásával – felhasználva az UIIP és a BI nemzetközi tapasztalatait – informális támogatást kell nyújtani a nemzeti megbékélés létrehozásának. A tömegtájékoztatási intézményeken keresztül terjeszteni kell az erre vonatkozó elképzeléseket. El kell érni Oroszország információs befolyásának a csökkentését, lejáratva az orosz politikai- és katonai vezetőket.

A Sputnik hírügynökség ehhez az információhoz csak annyit fűzött hozzá, hogy bizonyára zavarba hozza azokat a nyugati propagandistákat, akik mindent megtettek azért, hogy Oroszországot tegyék felelőssé azokért a fejleményekért Ukrajnában, amelyeket ők hibrid-háborúnak neveznek.

A Conflict Pool Ukraine nevű program kérdőívéhez mellékeltek egy útmutatót is a jelentkezők számára. Ennek az ötödik oldalán olvashattuk a következőket a program céljáról: Ez nem kevesebb, mint erősíteni és egyesíteni Ukrajnát (értsd a NATO által hatalomra segített jelenlegi kijevi kormányzatot – D.J.), amely élvezi az ország lakóinak a bizalmát és a támogatását, és amelynek az a hosszútávú célja, hogy megteremtse a nemzeti kiegyezést és a kölcsönös megértést.

Összefoglalja azt is, hogy milyen változásokat kell elérni az országban a társadalom alapjainak az újraépítése és Ukrajna megerősítése vonatkozásában[1]:

 • A helyi médiapartnerek támogatásával ki kell tölteni Kelet- és Dél-Ukrajna térségeiben az információs vákuumot.
 • Támogatni kell az új regionális elitet a helyi médiával és segíteni kell a létrejöttét kommunikációval és párbeszéddel.
 • Hitelteleníteni kell Oroszország Ukrajna felé irányuló politikáját, bebizonyítva, hogy a Putyin-rendszer felelős a Dombászban élő emberek valamennyi problémájáért és hogy a Putyin belső köréhez tartozó személyeknek az az érdeke, hogy destabilizálják Ukrajnát.
 • Képzési-nevelési alkalmakat kell szervezni olyan nemzetközi szervezetek specialistáiból álló szakértők bevonásával, akik sikeresnek bizonyult tapasztalatokkal rendelkeznek a béke építésében, és akik gyakorlati eredményeket értek el olyan országokban, amelyek Ukrajnához hasonló nehéz helyzetben voltak.
 • A civiltársadalomra, az üzleti közösségre és a helyi hatóságokra is kiterjedően módszertani és pénzügyi támogatást kell nyújtani valamennyi eredményorientált lokális kezdeményezésnek.
 • A helyi kezdeményezéseket sikeresen kell végrehajtani, és meg kell találni azokat az új közösségi vezetőket, akik a közeljövőben véleményformálókká és az új lokális elit tagjaivá válhatnak.
 • A keleti és déli régiókban nyílt viták sorozatát kell megtartani a bizalomépítés erősítése és az új értékek kialakítása érdekében.
 • Ezeken a találkozókon vegyenek részt azoknak a helyi kapcsolattartó csoportok képviselői, amelyeket létrehoztak a különböző településeken.
 • Ily módon a közéleti párbeszédet térségek közti szintre kell emelni. A résztvevők megosztják egymással tapasztalataikat és alternatív megoldásokat nyújtanak egymásnak a további együttműködéshez.
 • A helyi kezdeményezések képviselőinek és az új lokális eliteknek menetrendet kell kidolgozniuk. Ennek az eredményei képezik Ukrajna egységét és a fegyveres konfliktusok megelőzését szolgáló felelősségteljes belpolitika végrehajtásának az alapját.
 • A nemzetközi tapasztalatok felhasználásával létre kell hozni a közösség szükségleteit kifejező tájékoztatási programot.

Folytatjuk…

[1] DFID, Conflict Pool Project Form v.2, Part One: Strategic Case, 1.5 Theory of change, p.5

Forrás: Conflict Pool Project – dokumentumok
(https://drakulablogdotcom3.files.wordpress.com/2015/04/conflict-pool-project.doc)

A lap szövege szerzői jogvédelem alatt áll, felhasználni csak pontos forrásmegjelöléssel, és ide mutató linkkel szabad.