A NATO Koordinációs-Tanácskozás irányelvei Ukrajna, Grúzia és Moldova számára

A Rigában tartott NATO koordinációs-tanácskozás (2015. február 19) irányelveket dolgozott ki Ukrajna, Grúzia és Moldova számára. Ezek megállapítják, hogy a Stratégiai Tömegtájékoztatás (Strategic Communication, StratCom) kapacitásának a növelése országról országra különbözik a belpolitikai helyzet eltérései miatt. Ukrajnában például a belső polgárháborús helyzet a meghatározó, míg Moldovában a kormányzat változása. Az is befolyásolja a helyzetet, hogy az adott ország az EU-hoz, vagy a NATO-hoz akar-e csatlakozni, vagy esetleg mindkettőhöz.   Mindhárom országnak azonban több hasonló kihívással is szembe kell néznie. Az egyik, hogy hiányzik a kormányok közti tömegtájékoztatási stratégia. A másik az erős nemzeti tömegtájékoztatás hiánya. A harmadik pedig az, hogy megnövekedett az orosz befolyást érvényesítők aktivitása mind a civilszervezetekben, a médiában, a politikai szférában és az egyházak életében is.

Ukrajnának a rigai dokumentum szerint a következő kihívásokkal kell szembenéznie:

 • Az ukrán tömegtájékoztatás nem képes megfelelően elérni az ország déli és keleti régióinak a lakóit. Nincsenek hatékony közszolgálati tévék és rádiók.
 • A helyi lakosság nem akarja, vagy nem tudja elhagyni a konfliktus zónáját.
 • Ukrajna kulcspozícióban lévő vezetői személyesen nem kommunikálnak a térség lakóival.
 • Az állam vezetői nem képesek növelni a szolidaritást az ukrán népben a keleten elszenvedett nagy veszteségek ellenére sem.
 • Hiányzanak a Terrorista-ellenes Hadművelet, vagy a kormányzati alkotmányos reformok megfogható eredményei.
 • Ukrajna déli és keleti térségeinek a lakói nem bíznak a kijevi kormányzatban. Az orosz vezetés népszerűsége pedig folyamatosan növekszik.

A rigai dokumentum külön is felsorolja az ukrán StratCom (Stratégiai Tömegtájékoztatás) fogyatékosságait:

 • A minisztériumokban kicsi a közvélemény tájékoztatását szolgáló kapacitás. Gyenge a szervezési struktúra, a tömegtájékoztatási stratégia végrehajtására. A kormányzat nem fordít erre kellő figyelmet.
 • Hiányzik a kormányzati szervek közti együttműködés és a nemzeti érdeket szolgáló beállítás fontosságának a megértése.
 • Nem világos, hogy mi a szerepe az újonnan létrehozott Információs Minisztériumnak. Hiányzik a többi kormányzati struktúrával való együttműködés.
 • A Stratégiai Tömegtájékoztatás a kormányzati alkalmazottak, a politikusok és a média számára nem létezik, vagy az ott dolgozók nincsenek tisztában a StratCom egységes terminológiájával.
 • A stratégiai tájékoztatás fontosságával a politikai és a közigazgatási vezetés sincs tisztában, és nem hajlandó végrehajtani a szükséges változtatásokat.
 • A középszintű vezetés és az ügyintézői szint tisztában van a változtatások szükségességével. A civil társadalom megerősödött és igénybe lehet venni a változás elősegítésére.
 • A középszintű vezetők és ügyintézők képessége a propaganda által megcélzott társadalmi csoportok elemzésére válságos állapotban van.
 • A Stratégiai Tömegtájékoztatást a nemzetbiztonsági stratégia részévé kell tenni.
 • Szükség van a tömegtájékoztatási stratégia oktatására a helyi államigazgatási szervezetek számára.

A Moldovát érintő kihívások között is meghatározó szerepe van Ukrajnának. A rigai dokumentum úgy látja, hogy az ukrán válság eredményeként Oroszország esetleg kísérletet tesz Ogyessza destabilizálására azért, hogy közvetlen kapcsolatot hozzon létre a Dnyeszter Menti Köztársasággal (Transzdnyisztriával). Moldova számára kihívást jelent, hogy nincs kellően ellenőrizve a moldován-ukrán határ. Probléma az is, hogy az érvényes moldován-orosz megállapodás lehetővé teszi a Transzdnyisztriában állomásozó orosz csapatok jelentős mértékű növelését. A dokumentum szerint az orosz propaganda erős befolyást gyakorol az oroszetnikumú lakosságra, amelynek viszont negatív a beállítódása Moldova euró-atlanti integrációjával kapcsolatosan.

Folytatjuk…

Dokumentum-forrás: Koordinációs-tanácskozási irányelvek Ukrajna, Grúzia és Moldova számára

A lap szövege szerzői jogvédelem alatt áll, felhasználni csak pontos forrásmegjelöléssel, és ide mutató linkkel szabad.