Milyen pénzügyi technikával fosztogatják a nemzetközi bankárok Magyarországot?

Magyarország kamat-gyarmat volt a két világháború között és 1989 után is
 
 
A Monarchia társállamát alkotó Magyarországra 1914-ben rákényszerítették a világháborút. A háborúba belépni vonakodó Magyarországot mégis a legsúlyosabb büntetéssel sújtották Trianonban: nemcsak elvesztette területének 2/3-át, lakosságának több mint 60%-kát, de a nemzetközi bankárok által irányított Népszövetség 200 millió aranykorona megfizetésére is kötelezte csonka-Magyarországot.

 
nagy_magyarorszag_62996_520680
 
A magyar pénz teljes elértéktelenedése súlyos csapást mért a gazdaságra. A békediktátum értelmében a magyar államra kivetett háborús jóvátétel megfizetéséig minden magyar állami bevételt zálogjog terhelt az antanthatalmak javára. Ennek következtében a magyar állam csak a népszövetség főtanácsának hozzájárulásával kaphatott kölcsönt a pénzpiacokon.
 
 
A népszövetségi főmegbízott feltételei szerint a magyar államnak kincstári jövedékének és vámbevételének – a kölcsön többszöröséig terjedő – zárolásán kívül, jóvá kellett hagynia a Nemzeti Bank létesítéséről szóló törvényt is a nemzetközi banlárok által előírt feltételekkel. Az MNB-t a szigorú banktitok szerint magánpénzemberek irányították, akik kisajátították maguknak a pénzkibocsátást, az árfolyam és kamatszabályozást, a hitelezést, az állam monetáris szuverenitásának csaknem az egészét. A nemzetközi pénzkartell ezután elárasztotta Magyarországot a kölcsöneivel, amiért az 1929-es válság idején – a mesterségesen magason tartott kamatokkal – nagy árat kellett fizetni. Az MNB tulajdonosai a nemzetközi pénzkartell szuperbankárai voltak, akiknek a nevét titokban kellett tartani.
 
 
A nemzetközi pénzkartell Magyarországon 15% felett tartotta a kamatot akkor, amikor Amerikában és Nagy Britanniában 2% volt az alap kamatláb. A külföldi tulajdonú MNB teljesen függetlenné vált a kormánytól. Az általa megszabott és a hasznot meghaladó kamatok lehetetlenné tették a termelést. A pénzkartell az irányítása alatt álló bankrendszer révén pénzszűkítést kényszerített az országra és ezzel megbénította a magyar gazdaság működését. A következmény: rekordmunkanélküliség, és 1936 végéig évi 2 milliárd munkaóra veszett el. Az eladósítással és kamatpénzzel működő monopóliumhoz a magyar kormány nem nyúlhatott…
 
Csak emlékeztetünk arra, hogy Magyarország 1973 és 1989 között felvett 5 milliárd dollár hitelt, ebből 1 milliárd bejött az országba, 1989-ig kifizettünk érte 11 milliárd dollár kamatot és még maradt 22 milliárd dollár kifizetetlen adósság. (MNB Műhelytanulmányok 2., 56.o.)
A közgazdászokból és bankszakemberekből álló Tax Justice Network kutatócsoport megállapította, hogy Magyarországról a ’80-as évek óta 242 milliárd dollárnyi magántőkét menekítettek ki a világ különböző adóparadicsomaiba. Ezek a dollármilliárdok először fizikai közvagyont képeztek, amelyet a nemzetközi spekulánsok és hazai kiszolgálóik likviddé, azaz pénzzé tettek, majd pedig offshore technikákkal kivitték az országból. Így lett nemzetközi spekulánsok magánvagyona a magyar társadalom egészét illető közvagyon.
 
 
A pénzhatalmi világelit legutóbb a 2007-2008-as pénzügyi világválság alkalmából – amelyet ő készített elő és robbantott ki – úgy rabolta ki Magyarországot, hogy miközben Amerikában és az EU centrumországaiba a lehető legmélyebbre süllyedtek a kamatok, egészen 1%-ig, sőt bizonyos időszakokban és egyes államokban a nulláig, ugyanebben az időszakban az akkor globalista-kozmopolita irányítás alatt álló MNB egyik napról a másikra 6,5%-ról 11,5%-ra emelte az alapkamatlábat. Mivel az EU-ban a központi bankok a tartalékaikat a kereskedelmi bankokban és más országok bankjaiban kötelesek tartani, és mivel Magyarországon volt ebben az időben a legmagasabb az alapkamat, ezért sok száz milliárd értékű devizával árasztották el Magyarországot. Az MNB-nél átváltották a devizát magas kamatozású forintra, azt egy darabig itt hagyták Magyarországon, majd pedig a magas kamatok miatti óriási haszonnal visszaváltották külföldi valutára és elvitték az országból.
 
 
Ez nem volt más, mint Magyarország pénzügyi eszközökkel megvalósuló óriási mértékű kirablása, amelyre elfogadható magyarázat nincs. Az államok feletti nemzetközi pénzkartell, amelynek a tulajdonosa a szuperbankárokból álló pénzhatalmi világelit, így rabolta el a magyar néptől sok száz milliárd dollárt. Ez az eladósítással, kamatfizetéssel, spekulációval végrehajtott rablás a nemzetközi pénzkartell rutineszközeihez tartozik, amelyet minden alkalommal használ, ha erre módja nyílik. Ezzel rabolta ki a kamatgyarmattá tett Magyarországot a két világháború között és folyamatosan így fosztogatja a rendszerváltás évtizedeiben is.
 

A lap szövege szerzői jogvédelem alatt áll, felhasználni csak pontos forrásmegjelöléssel, és ide mutató linkkel szabad.