Larchmonter az „Orosz-Kínai Kettősspirálról”

(A biológiában a DNS-nek, vagyis dezoxiribonukleinsavnak, a nukleinsavak csoportjába tartozó összetett molekulának van kettősspirál szerkezete. Ez a szerkezet tárolja magában a genetikai információt. A DNS kettősspirálja teszi lehetővé az információ stabil tárolását, pontos megkettőződését. A DNS molekula két spirálisan egybekapcsolódó cukorfoszfát láncból és az ezeket összekapcsoló bázispárokból áll. A spirális cukorfoszfát láncon meghatározott szekvencia szerint négyféle bázis található, amely aztán aminosav szekvenciává alakul át. A DNS tehát a sejtmag, ezen belül a kromoszómák egyik legfontosabb, a fehérjeszintézist irányító alapanyaga, amelynek döntőszerepe van az öröklődésben. Ebben az írásban metaforaként, két egymásra utalt, egymást kölcsönösen kiegészítő állam, társadalom, gazdaság és haderő szerves egybekapcsolódását, összenövését jelezzük vele.)

2014. április 17-én Putyin kijelentette: „Oroszország és Kína jelentős befolyást fog gyakorolni a nemzetközi rendszer egészére.” Az orosz elnök sajtóértekezletén ehhez még hozzátette: „Oroszország és Kína még soha nem volt olyan bizalmon alapuló közeli viszonyban egymással katonai téren, mint most. A két ország tengeren és szárazföldön közös hadgyakorlatokat tartott mind Oroszországban, mind Kínában.”

Putyin hangsúlyozta, hogy „a két ország között megkötött nagyszabású kereskedelmi megállapodások és közös hadgyakorlatok lényegesen nagyobb jelentőségűek, mint a szokásos kereskedelmi és együttműködési kapcsolatok két partneri viszonyban álló szomszédos ország között. Ez a viszony már a világhelyzet egészére döntően kihat. A két ország ellenállási frontot hozott létre a káosz egypólusú világrendjének a fegyveres destabilizációjával szemben.”

chinarussia

Történelmi fordulatot jelez az, ahogy Oroszország és Kína máris együttműködik a nemzetközi kereskedelem, a diplomáciai kapcsolatok és a katonai erőegyensúly megszilárdításában. Ironikus módon, ez mégis bomlasztóan hat. Oroszország és Kína olyan szuverén államok, amelyek harcosan szembeszállnak a Hegemónnal[1]. A „Hegemón” szóval Larchmonter a cionista pénzhatalmi világelit ellenőrzése alatt álló Egyesült Államok és NATO egypólusú uralmát jelöli.

A geopolitikai stratégiáknak kiemelkedő fontosságuk van. A Hegemón gazdaságilag azzal fenyegeti mind Oroszországot, mind Kínát, hogy kizárja őket a TPP-ből (Trans Paccific Partnership – Csendes-óceáni Partnerség), valamint a TTIP-ből (Transatlantic Trade and Investment Partnership – Transzatlanti Kereskedelmi és Beruházási Partnerség), illetve háttérbe szorítja őket és mindkettő csak másodrangú tagként jöhet számításba. Ugyanakkor Kína és Oroszország is katonailag „határos”, vagyis rakétákkal és nukleáris fegyverekkel elérhető kapcsolatban áll a lehetséges kereskedelmi partnerekkel, a Hegemón szövetségeseivel és vazallusaival. (Ez a Nyugat úgynevezett rakétavédelmi ernyője.)

Moszkva és Kína ellenállása miatt – valamint a Medve és a Sárkány kettősspiráljából 2014-ben és 2015-ben létrejövő Eurázsiai Birodalom következményeként – lehetetlenné vált a pénzhatalmi világelit hegemóniájának a bebetonozása. A Hegemón pénzimpériumnak nem maradt más lehetősége, csak az, hogy destabilizálja Oroszországot és Kínát, és ha lehet mindkettőben, de legalább az egyikben rendszerváltást tudjon kikényszeríteni. Mindkét ország olyan gazdasági és katonai kihívással néz szembe, amely egyértelműen a létében fenyegeti. Ezen a listán Oroszország az első és Kína a következő. Mindkét államnak egy teljes spektrumú hadszíntéren kell helytállnia. Ez felöleli a levegőben, a tengeren, a világűrben folyó kibernetikus hadviselést, de számolni kell a vegyi, biológiai és a nukleáris konfrontációval is, amelyhez hamarosan csatlakozhatnak a lézer és a hiperszonikus fegyverek, valamint a totális gazdasági háború. A háborúkat helyettes hadseregek – köztük civilszervezetek, álcázott irányítók és ügynökök – vívnák, a globális tömegtájékoztatás lélektani hadviselésével és démonizáló propagandájával kiegészülve.

Az ellenállási szövetség minden tagjának meg kell engednie, hogy a másik megismerhesse, igénybe vehesse legféltettebb katonai titkait is. Egykor egymás ellen is fegyverkeztek, de most egy új partnerrel léptek szövetségre a közös ellenféllel szemben. Mindketten tudják, hogy ugyanaz az ellenség fenyegeti őket, és hogy a másik nélkül egyikük sem képes a hatékony védekezésre és a túlélésre. A Hegemón még soha nem volt olyan reménytelen és alapvetően gyenge helyzetben, mint most, ugyanakkor rendelkezésére áll minden – az egész emberiség elpusztítására is alkalmas fegyverzet – amit igénybe vehet túlélése érdekében. Ezért Kínának és Oroszországnak meg kell védeni egymást, majd pedig az egész emberiséget, egy működőképes világgal együtt.

A Hegemón kezdőtámadása gazdasági és nem katonai eszközökkel történt és Oroszországot sújtotta. Sem Moszkva, sem Peking nem lépett fel nyíltan riválisként a Hegemónnal szemben, mert elsősorban kereskedelmi partnereknek tekintették magukat és együtt kívántak működni geopolitikai kapcsolataikban, hiszen számos közös érdek kapcsolta őket össze. Voltak ugyan a perifériákon súrlódások, de egyik se volt konfrontációnak tekinthető. Kivételt képeztek a Hegemón által kezdeményezett, megtervezett, finanszírozott és irányított incidensek, amelyeket a vazallusaival hajtatott végre. A Hegemón két nagy riválisa fékentartásának és visszaszorításának a fő területei a gazdasági szféra, a fegyveres erő fejlesztése és a terrorizmus módszereinek az alkalmazása.

2014-ben, amikor sor került Szocsiban a téli olimpia látványos megszervezésére és sikeres lebonyolítására, a washingtoni neokonok beindították az újabb színes forradalmat Ukrajnában. Az amerikai Külügyminisztérium és a CIA stratégiai tervezőinek nyolc évük volt arra, hogy a sikertelen narancsos forradalom utáni Ukrajnát egy sikeres EuroMaidan-lázadással vegyék az ellenőrzésük alá. Aki elfogulatlan megfigyelő világosan láthatta, hogy a kijevi tömeghisztéria művi úton lett előállítva és eleve egy rossz szándékú, illegális, gyilkos és alkotmányellenes akció. Egyetlen célja Oroszország zsarolása volt az ukrán lakosság egy felfegyverzett, fellázított és idegengyűlölő részével. Amikor a szélsőséges, nacionalista és neonáci csoportok a hatalom közelébe kerültek, elsőként betiltották az orosz nyelvet, így az orosz anyanyelvű lakosok a nagyvárosokban és Kelet-Ukrajnában már nem használhatták a közéletben az orosz nyelvet. Ukrajna keleti tartományai és Oroszország között csak virtuális határ van, hiszen egy államhoz tartozó területek voltak oroszul beszélő lakossággal.

Az ötven milliárd dollárba került téli olimpia Szocsiban sikeres volt, és mind külföldön, mind belföldön Oroszország békés és sikeres felemelkedését jelezte nemcsak a Nyugatnak, de az egész világnak. Jó alkalom volt arra, hogy demonstrálja Kína és Oroszország egymásra találását. A két ország együtt akadályozta meg Amerikát, hogy pusztítóerejű légicsapást mérjen Szíriára: mindkét ország nemcsak megvétózta az amerikai szándékot az ENSZ Biztonsági Tanácsában, de követelte is a konfliktus békés úton, diplomáciai eszközökkel történő megoldását. A világ közvéleménye láthatta, hogy Kína és Oroszország együtt halad és azonos álláspontot képvisel a béke és a háború, a sport és a kereskedelem, valamint a kétoldalú és a többoldalú kapcsolatok kérdéseiben.

[1] A Hegemón itt a pénzuralmi világelit ellenőrzése alatt álló globális pénzimpériumot jelenti, a Nyugatot, amelynek geopolitikai központja az Egyesült Államok, de szerves részét alkotja Kanada, az Európai Unió, Japán, Ausztrália és más nyugati ellenőrzés alatt álló ország is – D.J. (http://www.serendipity.li/China-Russia%20Double%20Helix.pdf)

A lap szövege szerzői jogvédelem alatt áll, felhasználni csak pontos forrásmegjelöléssel, és ide mutató linkkel szabad.