Mit üzen Putyin a washingtoni neokonoknak?

Elsősorban azt, hogy a nemzetközi viszonyokban alkalmazott játékszabályoknak meg kell változniuk. Eddig az volt a gyakorlat, hogy a politikusok a nemzeti szuverenitás látszatát keltették propaganda célokból. Az alibi-demokrácia színfalai mögött pedig titkos tárgyalásokon hozták meg a valódi döntéseket, és alakították ki a stratégiai irányokat. A Nyugathoz integrálódni óhajtó Putyin és köre is eszerint a szabályok szerint vett részt a nemzetközi életben. Cserébe mindössze annyit várt, hogy a pénzhatalmi világelit ismerje el Oroszországot egyenrangú félnek.

2014-ben bebizonyosodott, hogy ez az út zsákutca, és ezért felmondta e megalkuvó politikának a folytatását a Nyugattal. Putyin ezért döntött úgy, hogy átlépve a tabukat nyíltan a pénzhatalmi világelit érdekcsoportjai és a politikai vezetők feje felett fordul a világ közvéleményéhez.

Washington háborúja Oroszország ellen //Forrás: guerillamedianetwork.com; "Washington’s War Against Russia"

Washington háborúja Oroszország ellen //Forrás: guerillamedianetwork.com; “Washington’s War Against Russia”

Üzenetének lényege így foglalható össze:

Oroszország nem játssza tovább a megszokott játékokat és nem folytat többé titkos zárt-ajtós tárgyalásokat másodrangú ügyekben. Moszkva ugyanakkor készen áll a komoly párbeszédre és megállapodásokra, amennyiben azok a kollektív biztonságot szolgálják, igazságosak és mindkét fél érdekeit figyelembe veszik.

A második üzenet az, hogy a globális kollektív biztonság valamennyi alrendszere működésképtelen. Nincsenek többé nemzetközi biztonsági garanciák és az Egyesült Államok volt az, amely ezeket felszámolta.

A harmadik üzenet az, hogy az Új Világrend rákényszerítése az emberiségre nem sikerült. A pénzhatalmi világelit tervei összeomlottak. Egy olyan Új Világrend létrehozása, amelyet elfogad az emberiség egésze, nem Oroszországon múlik, de nem születhet meg Oroszország nélkül.

A negyedik üzenet az, hogy a létrejövő Új Világrendben Oroszország olyan konzervatív, a történelem által igazolt, bevált értékeken alapuló társadalmi rendet akar, ahol csak olyan újításokat szabad bevezetni, amelyeket előzetesen alaposan megvizsgáltak, és amelyek bevezetését a szakemberek és a lakosság többsége indokoltnak tartja.

Az ötödik üzenet az, hogy Oroszországnak nincs szándékában, hogy halásszon azokban a zavaros vizekben, amelyeket a folyamatosan terjeszkedő Egyesült Államok, ’a káosz birodalma’ hozott létre. Oroszország új birodalmat sem akar alapítani, mert már meglévő területeit kell fejlesztenie. Oroszország nem kíván tetszelegni a világmegváltója szerepében sem, ahogyan ezt a Szovjet Birodalom vezető erejeként tette.

A hatodik üzenet lényege, hogy Oroszország nem kívánja a saját képére átformálni a világot, de azt sem engedi meg, hogy mások az ő képmásukra próbálják átformálni Oroszországot. Az orosz nép nem kívánja elzárni magát a világtól, de aki megpróbálja elszigetelni Oroszországot, az kemény ellenállásba fog ütközni.

A hetedik üzenet megerősíti azt, hogy Oroszország nem kívánja a káosz terjedését, nem akar, és nem is szándékozik kirobbantani bármilyen háborút. Sajnálatosan azonban úgy látja, hogy egy globális háború kitörését ma már nem lehet kizárni, és ezért fel van készülve ennek a megvívására és készülődését tovább folytatja. Oroszország nem akar háborút, de nem is fél tőle.

A nyolcadik üzenet az, hogy Oroszország egészen addig nem tartóztatja fel azokat, akik még mindig az Új Világrendjüket építik, amíg erőfeszítéseik nem sértik Oroszország kulcsfontosságú érdekeit. Oroszország türelmesen vár és figyel. Ha azonban bárki megkísérli Oroszországot is belerángatni ebbe a folyamatba, figyelmen kívül hagyva annak alapvető szükségleteit, érdekeit és értékeit, az fájdalmas tapasztalatokra tehet szert.

A kilencedik üzenet leszögezi, hogy Oroszország külpolitikájában, de még inkább belpolitikájában, nem a hatalmi elitekre és azok zárt ajtók mögött folyó alkuira kíván támaszkodni, hanem a társadalom demokratikusan kifejezett akaratára.

Természetesen továbbra is fennáll annak a lehetősége, hogy a világot irányító hatalmi elitek megegyezzenek egy olyan világrendszer létrehozásában, amely elejét veheti az emberiség pusztulását okozó nukleáris világháborúnak. Az Egyesült Államok és az euró-atlanti térség felett a hatalmat gyakorló pénzuralmi elit csak az egyenjogúság és a kölcsönös előnyök alapján lehet addig résztvevője a többpólusú világrendnek. A pénzhatalmi világelitnek a legfőbb uralmi eszköze – az Egyesült Államok – sem igényelheti magának többé a nélkülözhetetlen hatalomnak járó kivételezettség státuszát.

 Felhasznált forrás: [1] http://chipstone.livejournal.com/1219546.html

A lap szövege szerzői jogvédelem alatt áll, felhasználni csak pontos forrásmegjelöléssel, és ide mutató linkkel szabad.

 

Reklámok