Könyvbemutató: EGYENLŐK és EGYENLŐBBEK – A szemitizmus szervezett magánhatalom (2014)

A XXI. században csaknem kétmilliárd keresztény és 800 millió mohamedán él Földünkön. A magukat zsidónak vallók száma mintegy 12-14 millió. Ebből is látható, hogy a zsidóság egésze létszámát tekintve egy viszonylag kis vallási és népi közösséget alkot, amely kevesebb, mint a Földünkön élő hétmilliárd ember egynegyed százaléka.

A zsidóság, a judaizmus és a zsidó szervezetek befolyása azonban nem mérhető a zsidó öntudattal rendelkezők számával. Milton Himmelfarb amerikai zsidó író ezt így fejezte ki:

“Minden zsidó tudja, hogy mennyire átlagember önmagában. Ha viszont együtt vesszük számításba őket, akkor nagy dolgokra képesek, és megmagyarázhatatlanok… A zsidók száma a világon kisebb, mint egy pici hiba a kínai népszámlálásban. Mi mégis nagyobbak vagyunk, mint a létszámunk. Nagy dolgok történnek körülöttünk és velünk.”

A különböző országokban élő zsidó közösségek államot alkotnak az államban és csak azt engedik be maguk közé teljes jogú tagként, aki genetikailag, etnikailag, vérségileg is hozzájuk tartozik. Szigorúan számon tartják, hogy saját törvényeik szerint ki számít zsidónak és ki nem. Amikor a zsidó közösségek elkülönülnek, lényegében kizárják maguk közül mindazokat, akiket ők nem tartanak zsidónak. Vagyis szigorúan kirekesztő magatartást tanúsítanak. Ugyanakkor viszont a befogadó népektől elvárják, hogy azok ne tartsák számon azt, hogy ők zsidók, és őket minden szervezetbe pontosan ugyanolyan feltételekkel bocsássák be, mint ahogyan azt megtehetik a befogadó nemzethez tartozó személyek.

Az emancipációnak és az integrációnak a legkisebb korlátozását is kirekesztésként ítélik el. De nemcsak a többség tudja kirekeszteni a kisebbséget, a kisebbség is ki tudja rekeszteni magából a többséget. Ezért ma már a maximálisan megszerveződött zsidó közösségek kvázi államot alkotnak az államban, amelynek a polgárai olyan privilégiumokat élveznek, amelyet e többségi befogadó nemzet állampolgárai nem élvezhetnek.

Az Izraelen kívül élő zsidók világnépként különböző földrészeken, számos országban élnek. Sokan úgy érzik, hogy idegenek a nem zsidó (keresztény, iszlám és más) kultúrában, és ezért szükségesnek tartják, hogy faji alapon integrálódott, multikulturális társadalmat alakítsanak ki az adott országban, amely toleráns a zsidóság hosszú időn át folytatott asszimilációellenes életstratégiájával és erős etnikai-faji szolidaritásával.

A fajilag integrált közösségek mozaikjaiból összeálló multikulturális társadalomban a zsidó közösségek nagyobb biztonságban érzik magukat és könnyebb számukra megszerezni az adott társadalom és nemzetállam hatalmi pozícióit. A szervezett zsidóságnak, mint világnépnek az a stratégiája, hogy Izrael kivételével mindenütt támogatja a fehér lakosság keveredését a nem fehér (fekete bőrű, ázsiai, arab, latin-amerikai és cigány-roma) lakossággal, egyidejűleg elítéli az őshonos európaiak szolidaritásának minden faji megnyilvánulását és önvédelmi szerveződését. Mindez valójában a pénzhatalmi világelitet kiszolgáló szervezett zsidóságot, valamint Izrael faji elkülönülésen alapuló hosszú távú érdekeit szolgálja. 


 

 
Kedves Olvasó!
 

2014. október 17-én jelent meg a Gold Book Kiadó gondozásában legújabb kötetem, amelynek a címe ’EGYENLŐK és EGYENLŐBBEK – A szemitizmus szervezett magánhatalom’.

A könyv ismertetésére 2014. november 6-án, csütörtökön 18 órakor, az Éghajlat Könyves Kávézóban (Cím: 1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 9., a Móricz Zsigmond körtér közvetlen közelében) kerül sor.
 

Elmondja véleményét Dr Bogár László professzor, Dr Varga István vállalkozó és pénzügyi szakember, valamint Dr Kovács Lajos Péter egyetemi tanár, az Éghajlat Könyvkiadó és Könyves Kávézó tulajdonosa. Természetesen – a könyv szerzőjeként – jelen leszek én is.A könyv a korábban sok vitát kiváltó ’A KIVÁLASZTOTTAK’ című kötet folytatásának tekinthető.A felkért méltatók és a könyv fontos témája most is izgalmas vitaestet ígér.Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

ee

 
Reklámok